Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< May 2016 -

June 2016

- July 2016 >>

Jon Olav
Location: Haslum

9. juni 2016 kl. 22:08
Hei, beregnes gjennomsnittlig snødyp på måleren i perioden oktober til juni som gjennomsnitt av punktene som vises på kurven? I så fall vil gjennomsnittet hverken bli riktig som bilde på gjennomsnittlig snødyp eller sammenlignbart fra år til år, fordi fordelingen av punktene i tid varierer mye fra år til år. Bruk da heller arealet under kurven.

Artig å følge med på snømåleren på Vikafjellet for oss på Østlandet, hvor snødybden vanligvis stopper opp 1-2 m lavere enn hos dere
Comment: Det er gjennomsnitt av arealet, altså interpolert mellom kontrollpunkta.

Diana Linde James
Location: Pacific Northwest, America

22. juni 2016 kl. 18:39
My ancestors from Vik

<< May 2016 -

June 2016

- July 2016 >>
2019 © Torstein Hønsi