Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Are
Bergen

February 5, 2008 11:32 AM
Bekymringsmelding:

Haffuer aflæsningerne af Det Wiikske fjelds snædybde taget een Pause de sidste tvende ucker?
Een Periode der, ifoelge min altid lætt troende Postløbær haffuet givet megen scnee?

Z
risøya

February 5, 2008 4:15 PM
Slikt ruskever er ikkje godt for nokon. Nei, berre lat han stå på 184 cm no ei stund so kan eg heller vera med deg rundt påske for å kikka på nivået.

Utflytt vikje
February 7, 2008 12:57 PM
Snjomælaren er ikkje avlesen på lenge.......
Med eit team på fem mann ( http://vikjavev.no/megsjol/megsjol-hyttetur.htm ) burde den kunne lesast av annankvar time!!

Mimremøy
February 10, 2008 3:10 AM
Snjo?? Hev de snjo der oppe? Kan de senda noke nedøve te oss lengre sør ? Her hev me inkje sett snjo meir enn ein gong i vinter!
Men ein kan jo mimra og ungdomstid i Vik og på fjedlet og galmanns sigleturar ned frå Storesvingen

Videnskabsmanden
February 15, 2008 11:21 AM
Om den mislykkede Expidition til Snemåleenheden

Man bekræfter at Observateur Hønsi berætning om den mislykkede Expidition til Snemåleenheden i Vikfjeldene den Anden Februar i År er nogenlunde correct. Det skal dog precisærest at det er Obervateurens Oppgave at gjøre Avlesning av Snemåleenheden og at føre Protocol. Mitt Ansvar er at controllere og til enhver Tid gjøre Betraktninger om fjeldets Farer og andre Observationer av videnskabelig Art.

Det var dog en Lykke at man på Expiditionen ikke kunde returnære til Bygden med Automobil.
At benytte Skiderne ned Skredene i 3/4 Alen nyfalden Sne var en uforglemmelig Opplævelse.

Videnskabsmanden

ole einar
s

February 15, 2008 12:29 PM
hei vik i sogn,eg vil ha laptop

David King
Scotland

February 18, 2008 12:13 AM
Many thanks for making this script available. I have just upgraded our site about local history, replacing popup windows with Highslide JS and it's a great improvement! I am a self-taught amateur but the whole process was easy and the results are great! Thanks again.

Dan Vickoren
West Coat, United States

February 18, 2008 2:53 AM
Fantastic website! Trying to find where VICKOREN comes from! Thanks!!!

Juri Shutenko
Estonia

February 18, 2008 12:19 PM
The excellent work! Thank you for script for photoalbum!

Connie Julien
Upper Michigan

February 18, 2008 6:32 PM
Hi, I visited Vik this summer on a Brekke Heritage tour, I thought I visited a store there that made beautiful jewelry, but I can not find that link here on your webpage? I do not remember the name of the store. Thanks for a wonderful webpage! I have a picture of Vik taken by my Vik ancestors in about 1920.

Borghild
February 19, 2008 11:08 AM
grrrr....eg gløymde å tippa..!

Jon Einar Lavik
February 19, 2008 2:31 PM
Hei! Eg lurer svært på kva tid Bygdebasen kjem att, nyrevidert m.m. Har ikkje sett nokon dato for dette, så eg berre undrast.......

Oddgeir
Bergen

February 24, 2008 8:06 PM
Veien Til Paradis:

Det er vel gamalt nytt at vegen til paradis fører til Vik i Sogn (vil mange hevde). Som ytre-sogning kan eg i alle fall strekkje meg så langt som at den fører til Sogn! Patrik på Dampen tok jo bygdenoreg på kornet i fylgjande komentar (om norske drikkevanar):

"I helgane er det komplett kaos! Men ikkje mandag, tirsdag, onsdag og torsdag...!" Akkurat slik ja! Det er slike observasjonar som er ekstra vanskelege (spesielt i helgene...) for ein som er vaksen opp med det.

Hebbe-lille's kommentar om at gamalost smakar av "god, gammal heimelaga lusekofte", har vel og klassikar-potensiale. Vel, kanskje ikkje i Vik...


2000-2020 © Torstein Hønsi