Stadnamn og stadnamntydingar frå Vik kyrkjesokn.

Hovudfagsoppgåve til Historisk-filosofisk embetseksamen våren 1964 av Synnøve Holstad, Universitetet i Bergen. Mange av namna og namneledda finst også i andre bygder.

A B D E F G H I J K L M N P R S T U V Y Å


Stadnamnteigen

Mine artiklar om stadnamn i bygdebladet Pridlao.


Forklaringar:
N.G. = "Norske Gaardsnavne" av Oluf Rygh. Eitt bind for kvart fylke.
* = konstruert form, er ikkje funnen i skriftlege kjelder.
gn = gammalnorsk.
germ. = germansk.
Stor bokstav på vokalar markerer open vokal, elles er det trong vokal.
: markerer lang vokal.
' og " før ei staving markerer aksent (tonelag) 1 og aksent (tonelag) 2.
* i uttalen markerer stavingsberande konsonant.
ð er somme stader skrivne som d.
"o med kvist" er skriven som o.

2000-2020 © Torstein Hønsi