Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Jason
Minneapolis, MN

February 2, 2010 6:54 AM
Norsk (Norwegian):
Hei, jeg kom over dette nettstedet mens du søker etter informasjon på min tredje oldefar (Hermund Skjerven). Jeg snakker ikke norsk, så jeg bruker en oversetter, håper du kan forstå meg. Jeg er glad for å finne et slikt flott nettside full av informasjon i forhold til mine forfedre. Alle hardt arbeid i å bygge dette området har hjulpet meg å lære så mye om hvor blodet mitt kommer fra. Jeg er så opphisset av dette og nå planlegger en tur til Vik for å samle mer informasjon om min familie og for å møte dem personlig. Ifølge mitt slektstre, jeg har hundrevis av søskenbarna i Vik akkurat nå og kan ikke vente med å møte dem personlig eller ved tekst. Jeg planlegger en tur til Vik rundt august i år med min mor og søster.

Jason Dean Hatton
Epost: [email protected]

Familie Tre er på:
http://www.geni.com/home

http://www.carriekin.com/www.carriekin.com/Home.html

Familie gruppen er på:
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=161106512456

English:
Hello, I came across this site while searching for information on my third great grandfather (Hermund Skjerven). I do not speak Norwegian so I am using a translator, hoping you can understand me. I am pleased to find such a wonderful site full of information in regards to my ancestors. All your hard work in building this site has helped me learn so much of where my blood comes from. I am so excited of all this and now planning a trip to Vik to gather more information of my family and to meet them in person. According to my family tree, I have hundreds of cousins in Vik right now and can’t wait to meet them in person or by text. I am planning a trip to Vik around August of this year with my mother and sister.

Jason Dean Hatton
E-mail: [email protected]

Family Tree is at:
http://www.geni.com/home

http://www.carriekin.com/www.carriekin.com/Home.html

Family group is at:
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=161106512456

Darky
Ikkje i marokko, i alle fall!

February 2, 2010 3:10 PM
Eg kjenner at eg og blir ganske opphissa av slikt. Beint fram øsen, blir eg!

denniscav
U.S.A.

February 2, 2010 9:30 PM
I very much appreciate, Jason Dean Hatton's, postings in English. Due to my inability to read or converse in the language of, Norwegian, but having a daughter who married a citizen of, Vik, and having two loving grandaughters as the result, my own interests are forever linked to this beautiful part of our planet and to its people..

John
snoetippeningeneanledningansvaradministrasjonen

February 3, 2010 5:48 PM
Dr. Z,

Trist at det er for sent aa lege inn snoetippingene fra slektningen av flinke og sterke vinkingene som forlatte Vik ( aa hadde tatt med dem flinke og sterke "gene pools") og andre steder hundrevis av aar siden og som naa bor paa rocky mountains og ogsaa har tid aa tenke paa at kanskje det kunne vaere viktig aa betyde noe om snow og at kanskje vi kunne gjoere noe saant her. Faktum er, vi har nesten ingen av de gamle og viktige tradisjonene her. Vaer saa vennlig aa tenke paa aa inkludere dem paa listen dine. Saa har vi da helt til neste aar aa forberede. Jeg har cowboy venner som kanskje kunne bli inkluderte og.

John
se paa innlegg

February 4, 2010 10:45 AM
Omforlattelse, jeg mente at stad er UTENRIKSrealpolitiktadetmedrosentrumadministrasjonenwebcam.
Ogsaa har jeg glemt aa inkludere cowGIRLS som ville gjerne tipse. Vi kunne sette opp webcam her paa bibliotek hvor jeg jobber og se ut av vinduet paa snow som ligger hele vinteren paa veggen og gjette. Ka det er for noka at dere tipse om gjennom sommeren utenfor sauer?

Z
du vakra du fria

February 7, 2010 7:32 AM
Takk John. Eg og har sjnotipp, so i ein attmed den andre. I fjor det og kunne, men bomma so dei gradene for. Kva ikkje kan det seiast den gjekk rett oppi når den rett nedi? Nei, det eg ikkje godt av har eg vondt av, den andre sida lastast strøken å fin. I tillegg alt jorda kunne dei ikkje det? Kvar ikkje? I anna samanheng ser gjerast meir og mykje, flott andre også travane på sjnotipp.

John
bibliotek

February 8, 2010 5:50 PM
Dr. Z,
Takk for sist,

Jeg tviler paa at "alt Jorda" men jeg er sikker paa at "Rodeo Queens" som har Skandinaviske slekt ville gjerne tipse. Antagelig flertall av rodeo queens stemmer fra det landet of Sagaer og naa bor her paa Vinland. Vaer saa vennlig aa se paa Google images Rodeo Queens. J.

tux
Landås

February 12, 2010 8:43 PM
”Alle som har vunne i lotto veit kor morosamt det er å dele millionpotten med 20 andre kolleger på tippelaget”. Kanskje skulle det vore ferdig utfylte tipp for neste års tevling! Som brukar av sida ville du automatisk få tilsendt ein ferdig utfylt kupong, so slapp ein gå sytematisk til verks.
Og du Z fryktar Mannen me veven? Bileta som gav deg varme på Kjeller ligg framleis og gapar som torsken på torget her i byen! Du kan koste på deg eit år i forvisning utan frykt for fersk fisk.

Are
Pseudo-Gildeskål

February 12, 2010 10:40 PM
Word!


NB!

Eit par noter til nokre av Tor sine poeng (utspel).

"Det kan som følgje av tilfeldigheiter skilje fleire meter snø innan eit snevert kvalitativt likeeins areal. For ikke å snakke om kvalitativt ulike areal, der forskjellen på å plassere målestaven på ein forblåst topp kontra nedi ei fokkegrop kan bety eit snøfritt Vikafjell alternativt fleire meter snø."

-Ka svarten?
Målestaven står på same staden der den har stått sidan Vikjavevens morgon, "...på flaten bak hytta...". Dette grundig gjort rede for i statuttane. (Einaste inngrep eg kan koma på må være det året stauren vart for stutt og måtte skøytast, samt at stauren vart "sned" og måleresultata (i.e. rådata) måtte ein snartur innom mattekverna til Vevmeistaren før dei kunne presenterast for bønder og andre lækfolk. Dette var forresten før snjotippkonkurransen kom inn i organiserte former og vart ålmenta til del.)
Eg er redd Tor sitt pseudointellektuelle, demagogiske tåkepreik vil leia folk på ville vegar, og i verste fall får me sjå fleire prov på denne villmannstippinga i åra som kjem. Tips der TIPPAREN ikkje berre legg i analysen snødjupna , men no i tillegg SPEKULERER i kva terrengform stauren eventuelt er plassert i!
Me har fått ei laus kanon på vebben og eg vonar vevmeistaren tek grep.

"I denne tevlinga skal vi kåre ein vinnar... ( pluss ei mengd vissvas)..."
-Kvar i statuttane for tevlinga er det nemnd at det ikkje vert kåra kun ein vinnar sjølv om to-tre eller 20 deltakarar skulle ende på samme, korrekte grunntips?


Mitt framlegg til Tor (og vevmeistaren) er at me heldt fast konkurranseforma slik ho er.
Tor og Z. kan jo framleis få lottolykka si dersom:

- dei klarar "basicen", altså å treffa (evt. nærast) på snjodjupna. (Dette er tevlinga si urform og eigentlege mål.)

og

- vinn loddtrekninga om konge-/dronningkruna. (Idol-/Realityshow-faktoren)

Meg, med fleire, er godt nøgd reint fagleg dersom tipset skulle treffe nær. Om ein skulle treffa nærast og vinna tevlinga, - er det jo flott deeet, - men det bør ikkje være alt!

Z
på eit hav av fisk

February 13, 2010 12:01 AM
Eg ser at Are framleis ligg på hemsen og stryk vevmeistaren etter ryggsøyla. Ja ja, har ein først gått seg fast i myra so kostar det å komme seg opp igjen, men her har nok kreftene teke slutt.

Og kva bilete snakkar du om Tux? Er det av deg og flugestanga? Skal det koma fisk med på bilete er nok torsken på torget eit godt alternativ ja.

Z
krypande på veg til krossen

February 18, 2010 5:29 PM
Av og til har det seg slik at det går rett på røv når ein har lært folkeskikk i ungdomshuset på laurdagskveldane. Kom det ein trave med gjær i blikket og med ustø kurs mot den grønbrune Gullbrygg flaska i kråa, var det berre å klinke til. Om han hadde kurs for flaska eller ikkje visste ein jo ikkje alltid men det var betre å nytte føre-var prinsippet enn å risikere å sitte igjen so veggapryd utan Gullbrygg. Eg klinka til og bomma stygt her om dagen har eg skjønt, men so den audmjuke mannen eg er so orsakar eg ovanfor Tux. Eg har snakka med min informant inne i byn, og denne kunne oppklare nokre mistydingar. So nok ein gong Tux, eg ligg langflat og bit i eit surt eple.

Are! Har du sovna på hemsen?

Darky
Attme hoppbakken

February 22, 2010 9:18 PM
Krossen? Ke du ska pao Vangsnes å gjera?


2000-2020 © Torstein Hønsi