Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Bjarne Røsjø
Oslo

January 12, 2011 1:26 PM
Vikjavev er ei flott nettside med mye verdifull informasjon! Jeg fikk lyst til å fortelle en liten historie:
Jeg har funnet en bunke med brev fra Svein Aase d.e. i VIk i Sogn til min bestefar Olav Skjerven, som opprinnelig var fra samme bygd. Svein Aase må være i slekt med min bestemor Lina Aase og ser ut til å være født omkring 1860, men jeg er ikke sikker på slektskapsforholdet. I et brev datert 13. desember 1953 fant jeg følgende om min bestemor, som var født i november 1993:

Ja so er ho Lina 70 aar. Eg ser av ætteboki at ho var 70 22/11. Eg hugsar daa ho var fødd, eg skulde etter jordemor, so var merri skolaus paa ein fot og det var haalke. Eg maatte i farten aat smia og slaa nokre saum, for det var ikkje kjøpesaum i den tid. Ja han Ola heldt og eg slo skoen under i farten. So lagde me den gamle tversalen paa og so bar det iveg. Den gamle jordemori var noko tungför, so eg maate settja merri paa tvert av troppi deira og so kom Onstad og lyfte henne upp i salen. Me var i otte for at me kom for seint, men den vetle blakke merri var sers rask aa gaa, og me kom til tida og alt gjekk vel.Ja eg maa ynskja til lukke med 70 aari, - tidi gaar fort.

Fra andre kilder vet jeg at han Ola, som holder mens Svein slår i saumen, omkom i et snøskred tre uker etter at bestemor ble født. 17. desember 1883, ifølge kirkeboka.

I et av de andre brevene refereres det til at Svein har vært ordfører i Vik i Sogn i en periode, og at han var spesielt opptatt av veibygging. Går det an å finne ut NÅR han var ordfører?

Bjarne Røsjø
Oslo

January 12, 2011 1:28 PM
Jeg beklager en feil i mitt forrige innlegg. Bestemor var født i 1883, ikke 1993. Rimeligvis!

Darky
Den politiske hovudstad

January 13, 2011 11:28 AM
Fylkesleksikonet har ei liste over alle ordførarane i Vik:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/3281021.html

Der kan me lese at bonde Svein Aase var ordførar i to periodar, 1899-1901 og 1923-1928.

Sognajenta i Stavanger
January 14, 2011 11:10 PM
Hei - og eit seint Godt Nyttår, folkens!
Har vore i Sogn i jule- og nyttårshelga - og vakrare kunne ein ikkje ønskje seg noko julekort nokon gong!!! Ein klagar og syt over snømåking, snømonsterdjupner, snøras og snøstengde vegar, men for meg har dette vore eit snøhimmelrike og eit snøeventyr! Eg er så inderleg glad for at eg fekk oppleva det! Kom heimatt til Stavanger i dag etter ei fantastisk reise gjennom eit snøeldorado på nordsida av fjorden til Lavik og så vidare til Oppdal (Vikafjellet var rasstengt!); "Heime" i Stavanger er det bert på bakken - austavind i nakken - og lite sus i stakken - he he.
Helsing Sognajenta


2000-2020 © Torstein Hønsi