Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Benny
AU

January 1, 2008 5:05 PM
Hi, first time here. Like your site though some terms are quite confuse me. But I'm learning

Pierre
France

January 8, 2008 10:38 PM
Thanks a lot for your answer with my problem about Flash. A friend of mine gives me the same solution: "transparent" is the word to get through !!

Thank you very much again and good night in Norway. Go on with your very interesting website

Pierre

Kirsten Mikkelsen
California, US

January 10, 2008 10:52 PM
Great website! Thank you for sharing your photography. I have never been to Norway though I have family in and around Oslo (my grandfather was one of 9) and can't wait to be able to travel there someday. I love seeing your wonderful photos. Happy New Year to you. ~kirsten

Pookimunki
Ohio, USA

January 15, 2008 8:07 AM
Hello, your website is fabulous---You did a splendid job!! I am in awe of your skills. Did you take all of the photos yourself? The panoramic ones are amazing.

I found your site after looking at Highslide JS. It is a remarkable script. I know very little about scripting & making websites, but I hope to be able to implement this on my website. Thank-you for sharing so many wonderful things with us.

Your generosity and spirit brightens many a day!

Sydney
France

January 16, 2008 7:56 PM
Hey!

I found your fantastic website some months ago, while creating my website about a trip in Norway this summer. Great job for Highslide JS : finally, all my website use this cool script, that I discovered here (totally random encounter

Takk for the information on your country, the pictures, and for the script

Tor
Oslo

January 22, 2008 7:28 PM
Er det nokon andre der ute som reagerer på at vevmeisteren deltek sjølv i snjotippen?

Her blinker varsel-lampene spør du meg. Betegnelsen ugild er nærliggjande. Stort betre blir det ikkje at luringen Stig Nesbø har landa på eksakt same anslag.

Eller finnes det i statuttene korrupsjonforebyggjande retningslinjer for korleis ei avlesning skal føregå? For eksempel avlesning under fire auge, der minst to av augene skal vera ikkje-deltagande i snjotippen, og tilhøyre ein person av høg moral og høg integritet.
Noko som i såfall hadde eksludert både meistaren og Stig.

Eg er redd vi her er vitne til eit "golden handshake" mellom to kamerater, og ein særdeles lite sofistikert, men likevel nesten uangripeleg plan for å sikre seg gåvekortet.

Noralv
Viebøen

January 22, 2008 8:22 PM
Snjotippen har i alle år vore tufta på kombinasjonen av ulasteleg målevitskap, sunn turglede og eit stort folkeleg engasjement kring snødjupna på Vikjafjellet. Eg har sjølv høyrd vevmeisteren fortelje om dei forvitnelege søndagsturane han og assistent Svein har hatt langs brøytestikkene innover fjellet mot Ygnesdalen og målestikka på Nonhaugen. No byrjar dette vikjafjellske glansbiletet å slå stygge sprekkar.

Det er slett ikkje godt for omdømet til denne prestisjetunge tevlinga når det no viser seg at vevmeisteren sjølv deltek i Snjotippen. Som Tor skriv, kan dette fort bli ein ny � og trist � versjon av soga om bukken som skulle passa havresekken.

Det andre perspektivet Tor dreg opp er om mogleg endå meir nifst, nemleg at det skal vera ei samansverging mellom vevmeisteren og Nesbøen.

For å unngå ytterlegare negativ merksemd kring Snjotippen, må vevmeisteren snarast ta tastaturet frå munnen og gjera greie for kva antikorrupsjonstiltak han vurderer å setja i verk.

Z
på veiding

January 22, 2008 11:10 PM
Ja ja.. Her har me det gåande igjen! Snakk om å bomma på målskiva. Her kjem det konspirasjonsteoriar verda ikkje har sett makan til sidan skifolket meinte det var KGB som braut staven til Oddvar.

Eg minnast ein anna diskusjon på veven her for ei tid tilbake, det som var oppe til diskusjon var kva yrkjesgrupper ein kan lita minst på her i landet. So vidt eg hugsar kom både SAS pilotane og journalistane svært dårlig ut. Faktisk på sisteplass og nest sisteplass. Når det so kjem ein representant frå kvar bataljon å skuldar vevmeistaren og underteikna for eit sjnomælarkomplott kan ein ikkje anna enn å trekka på smilebandet. Makan til obsternasig framferd og lite sjølvinnsikt skal ein leita lenge etter!

Det er godt mogeleg at de no etter å ha fått sjå lista angrar bittert på dei håplause tippa dykkar, men de kan ikkje setja dykk til framfor EDB maskina og hamra laus på tastaturet i reint raseri av den grunn. At eg og vevmeistaren har tippa det samme kjem vel av at ein byggjer seg opp ei viss livserfaring etter kvart, dette gjennom fjellturar, plenpils og andre aktivitetar. Men når hovedinterressa til folk er å skapa kaos på ulike flyplassar, eller intervjue gamle damer oppe i fjordane som har hatt besøk av ei kjøtmeis på fuglebrettet seier det seg sjølv at dei kjem til kort i ei slik beinhard tevling som dette.

Men som den heidersmannen eg er vil eg ynskje dykk lukke til i tida som kjem begge to.

SubPrime
Terra

January 24, 2008 3:53 PM
I disse Terra-tider skulle ein tru folk hadde teke til vetet, men her er jamnt prov på det motsatte. NeZbø beveger seg så langt inn i skuggeland at han har mista alt gangsyn. Greit at journalister og flygande fant er tvilsomme skapningar, og at Tor og Noralv har gjort uheldige karrierevalg. MEN å skyva dette framfor seg for å dekka over eigen organisert kriminalitet er lågmål.

Strending
Bergen

January 25, 2008 7:58 AM
Ja, ja, uansett; det har snjoa slik den siste tida at begge dei to potensielle delinkventane vel forlengst er ute av dansen allereie uansett!!??

Rudi Rechl
Ruhpolding / Bayern

January 27, 2008 2:03 PM
Ein Herzliches "SERVUS" nach Vik i sogh aus Ruhpolding. Eine tolle Homepage mit super Fotos. Ich denke ich werde euch bald mit meiner Familie besuchen kommen!!
Besonders liebe Grüsse an meine Freunde Nils Gunnar und Reidun.

Nochmals viele Grüsse aus Ruhpolding von der Junioren WM 2008.

Rudi

Robert
CH

January 27, 2008 7:25 PM
Dear Sir,

I guess this website use your script Highslide JS for commercial purpose (Adsense) and make big money (see the stats) without paying you: http://www.oracles.ch/ver/ver.php

Best regards,

Robert


2000-2020 © Torstein Hønsi