Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
øyvin(hopstock)riege.
oslo

May 26, 2015 8:26 AM
hei, er det noen i Vik som har en fornuftig forklaring på at hotell hopstock, nå skal hete blix. hopstock - familien drev hotellet fra 1846 til ca. 1950. jeg kjenner godt til ark. blix, og hva han har gjort for vik, men det er viktig å beholde det gamle navnet, siden det er en av de første hotell i sogne -fjorden vi har familiegravsted utenfor hopperstad stav -kirke. familien hadde også forfedre i Vik, bl.a. jens garmann som ble gift med en MUNTHE, OG SOM HAR SLEKT MED


2000-2020 © Torstein Hønsi