Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Romjulsdrøm
Prøysen

December 2, 2008 12:08 AM
Kan vi få en avklaring på lof(f)rau snart?
Har vi fri eller må vi jobbe

Darky
Atme dei som fakturerar med gaffel

December 4, 2008 12:49 PM
Det store spørsmålet alle stiller seg i desse finanskrisetider er jo dette:
Korleis vil krisa påverke snjomælaren?
Er snjomælaren råka av Terra-kutta?
Vi snakkar om kutt på mange titals prosent i alle sektorar, må snjomælaren også kuttast?

Darky
Conspiracy Road

December 5, 2008 12:18 PM
Dersom vevmeistaren alt i 2003 kunne sjå paralellane mellom snjomengdi på fjellet og den finansielle situasjonen, så kan ein jo spørje seg kvifor ein ikkje nytta denne informasjonen til å advare folk!

Er det kanskje slik at vevmeistaren benytta seg av denne informasjonen sjølv, som "innside info" å rekne, og solgte seg ut på børsen rett før det sprakk? Kan vi derfor kanskje no sjå ein vevert i dress og brokade, med sylvknapp på spaserstokken? Og kanskje tilogmed ein gullbelagt snjomælar?

Z
nearby NHH

December 12, 2008 4:23 PM
Kvifor skal finanskisen opp på fjellet å tukle med sjnomælaren? Er ikkje han amerikanar?

Borghild
AttmedSøbbe

December 15, 2008 2:53 PM
Eg trur snjomælaren blir brukt av Vevmeistaren tilå forutsjå mange kommande hendingar. Befolkningsvekst på Vodl, til dømes. Ein skremmande tanke! Kan du bruke han til å forutsjå om det blir liv i lof(f)rao? For då skal me drikka oss fulle og ut for å slåss med vener og kjende.

Z
på julebord

December 17, 2008 2:28 PM
Du har rett i at finansgrisen høyrer landbruket til. Akkurat som finstasbrisen høyrer jula til.

Kris L
Minnesota

December 26, 2008 8:52 AM
Want to take a moment to thank you for your work here. Many of my ancestors came from Vik. My mother is a Honsey, a descendant of Sjur Guttormson Honsi. He immigrated to the USA in 1861. He was married to Katherine Ingebriktdtr Brekke. We could be distant cousins.

I look forward to visiting Vik someday. One of my dearest friends has ancestors who also immigrated to the USA from Vik and we believe we are somehow connected back there in Vik somewhere.

Again, it was wonderful visiting the Honsi farm pictures and the many other farms you have on your site. It looks like a very beautiful country.


2000-2020 © Torstein Hønsi