Dialect words | Grammatics | Dialect sample | Phonetics

Dialect sample from Vik i Sogn, Norway


Sjå faksimile av norvegia-lydskrift

"På stølen" fortalt av Guro Seim. Frå Arne Inge Sæbø si hovudoppgåve om vikjamålet, 1977.

e:g va: pao: 'stø:l*n i: "nIKKanhUndra-å-Sjeu:. da: va: 'slI:ken "gru:såmme "raignsUmmar "atte mI: "vIsste "IKKe tI: fao: åss kle: so: va: "tUrre. menn mI: saong å: "tralla. e:g "stidde no: 'jai:te dann "sUmmar*n.

mI: va: "tvo:samma, mI: va: tvo: "jente i: la:g. nao:r mI: kåmm "hai:matte, so: tI: å si:l Upp "denna "mjelKi. "åsso "skUlde mI: tI: å: "Ysta 'åst*n Umm 'kveld*n, å: stao: da:r å: "fy:ra "Undao: å: "passa "varmen. da: va: Ke tI: "tainKa pao: tI: fao: "laiGGa se:g fø:r alt va: i: 'årn*n. mI: leu:t "sløKKa gått "Undao: å: "IKKe "la:ta ra: "brenna. menn "merKele nåkk, "alder blai: ra: brand. fålk "passte pao: "varmen, va: so: "vande me: å: "verta "varskudde.

"åsso va: ra: no: tI: "så:va "nå:ki "mi:nutte. nao:r "klåkkao va: "fi:ra Umm "måroen dao: 'bYnta 'jaittna. so: va: ra: ao: å: 'bYnta "mjelka, e:g "hadde "tre:dve "elde 'fYrrti 'jai:te. da: to:k ai:n pa:r "ti:ma, menn da: va: "mUrrosa:mt. menn nao:r da: va: "stYggever so: "rIste rai: se:g, "åsso "vIlde rai: "spenna "Uppi "bYttao.

2000-2020 © Torstein Hønsi