Dialect words | Grammatics | Dialect sample | Phonetics

Dialect sample from Vik i Sogn, Norway


Sjå faksimile av norvegia-lydskrift

"På stølen" fortalt av Guro Seim. Frå Arne Inge Sæbø si hovudoppgåve om vikjamålet, 1977.
e:g  va:  pao:  'stø:l*n  i:  "nIKKanhUndra-å-Sjeu:.  da:  va:  'slI:ken  "gru:såmme  "raignsUmmar  "atte  mI:  "vIsste  "IKKe  tI:  fao:  åss  kle:  so:  va:  "tUrre.  menn  mI:  saong  å:  "tralla.  e:g  "stidde  no:  'jai:te  dann  "sUmmar*n. 

mI:  va:  "tvo:samma,  mI:  va:  tvo:  "jente  i:  la:g.  nao:r  mI:  kåmm  "hai:matte,  so:  tI:  å  si:l  Upp  "denna  "mjelKi.  "åsso  "skUlde  mI:  tI:  å:  "Ysta  'åst*n  Umm  'kveld*n,  å:  stao:  da:r  å:  "fy:ra  "Undao:  å:  "passa  "varmen.  da:  va:  Ke  tI:  "tainKa  pao:  tI:  fao:  "laiGGa  se:g  fø:r  alt  va:  i:  'årn*n.  mI:  leu:t  "sløKKa  gått  "Undao:  å:  "IKKe  "la:ta  ra:  "brenna.  menn  "merKele  nåkk,  "alder  blai:  ra:  brand.  fålk  "passte  pao:  "varmen,  va:  so:  "vande  me:  å:  "verta  "varskudde.

"åsso  va:  ra:  no:  tI:  "så:va  "nå:ki  "mi:nutte.  nao:r  "klåkkao  va:  "fi:ra  Umm  "måroen  dao:  'bYnta  'jaittna.  so:  va:  ra:  ao:  å:  'bYnta  "mjelka,  e:g  "hadde  "tre:dve  "elde  'fYrrti  'jai:te.  da:  to:k  ai:n  pa:r  "ti:ma,  menn  da:  va:  "mUrrosa:mt.  menn  nao:r  da:  va:  "stYggever  so:  "rIste  rai:  se:g,  "åsso  "vIlde  rai:  "spenna  "Uppi  "bYttao.
2019 © Torstein Hønsi