Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Sonja Lagervall Thiel
USA -- INDIANA

November 4, 2002 12:05 AM
This is me because I am not over there in Norway enjoying all of that beautiful scenery.

Thanks for taking the time to share your photography with us! Your photograph is terrific!!

Tor
Oslo-Vik-Oslo-Vik-attogframheiletida

November 26, 2002 12:29 PM
Ny oppdaging på gang;

Bilete ein i Oddgers nyleg publiserte serie visar ein eller annan uinteressant blome på jæren. Men sjå nøye etter. Bak blomen passerar ein liten indianar mot venstre. Han har litt mage(kan tyde på at han har det godt), og ber noko ris og kvast på ryggjen(sannynleg opptenningsved. Kan tyde på at dei bur provisorisk i skjul i ein av dei utallige steingardane som er så typisk for Jæren)

Are Totland
Noreg

November 26, 2002 10:57 PM
Ytterlegare kommentar (til oppklåring):

- Oddgeir har her fanga ein seidmanns-svein som er på veg opp i "trekruna" for å skjære nokre urter til trolldomsdrykken Jærmennerne er så kjend for. Om nokon stussar litt på storleiken til denne karen, må det tilføyast at Jærmennerne ikkje har teke del i den oppgangen i levekår som er vorte resten av landet til del sidan slaget ved Hafrsfjord.

-Altså er dei knappe 12 cm fullt utvaksne(sjå Aukrust), og det er lita von om betring sidan dei framleis ligg i skjul etter det sviande nederlaget!

Vevmeistaren
Norgje

November 27, 2002 6:12 PM

Det er interessant å merkja seg likskapen mellom denne seidmannen og den gamle kallen med ei ris-byr på ryggen som er portrettert på omslaget til Led Zeppelin IV. Eg avslo fyrst dette samantreffet som reint tilfeldig, til eg byrja å røkja nærare etter saki. Ved ein analyse av materialet elles på plata viste det seg at 'Stairway to heaven' - namnet på gallionssongen på plata - baklengs vert 'nevaeh ot yawriast'. Dei som er kjende på Jæren vil no nikka attkjennande, det er nemleg heilt tydeleg at dette er ein litt slurvete uttale av 'ne-øve åt Obrest'. Og kva er Obrest? Jau, nettopp, det er lokaluttalen av Obrestad der Oddgeir tok biletet av kvannplanta.

Tilfeldig? Neppe!

Før eg yverlet vidare gransking av dette til meir kunnige folk, vil eg ogso påpeika at denne nye meiningi er stikk i strid med den opphavelege og engelske.

Vevmeistaren

Oddgeir
Noruega

November 28, 2002 10:47 AM
Hallo altso...

Lenge siden de har tørka fingerfeittet av skjermen eller..? Sjekk og om kontaktlinsene står rett veg i.

Oddgeir, lett oppgjeven

Bånden
Snikkartunet

November 29, 2002 8:35 AM
Eg må nok sei med einig med han Oddgeir her. Det begynnar å bli lovleg mykje tull, tøys og uvesentlegheiter i gjestebokji no, tykkjer eg.

Forresten var det ikkje eit einaste bilete av ho Tussi i siste biletserie i fotoalbumet.

Helsing lettare irritert, anonym bonde på Hønsi.


2000-2020 © Torstein Hønsi