Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Jon Olav
Haslum

June 9, 2016 10:08 PM
Hei, beregnes gjennomsnittlig snødyp på måleren i perioden oktober til juni som gjennomsnitt av punktene som vises på kurven? I så fall vil gjennomsnittet hverken bli riktig som bilde på gjennomsnittlig snødyp eller sammenlignbart fra år til år, fordi fordelingen av punktene i tid varierer mye fra år til år. Bruk da heller arealet under kurven.

Artig å følge med på snømåleren på Vikafjellet for oss på Østlandet, hvor snødybden vanligvis stopper opp 1-2 m lavere enn hos dere

Diana Linde James
Pacific Northwest, America

June 22, 2016 6:39 PM
My ancestors from Vik


2000-2020 © Torstein Hønsi