Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Vevmeistaren
Burian Begg

February 2, 2006 3:44 AM
Som ansvarleg redaktør for Vikjavev.no har eg valt å publisera dei omstridde karikaturane av verprofeten Tux. Det er viktig å understreka at eg ikkje gjer dette for å provosera, men einast for å illustrera korleis biletmanipulering kan brukast til å halda tyl med andre menneskje. Vidare vil eg på det sterkaste avvisa at eg gjer dette for å retta fokus mot Vikjavev.no - kvifor skulle eg ynskja det, som allereie har over 300 vitjande per dag? Min forpliktelse er ytringsfridomen. Sanningi må fram.

PS: Har du midlar til ein optisk snjomælar med GSM og solcellepanel? Vil du ha firmanamnet ditt på framsida av Vikjaveven? Ta kontakt då vel!

Feitetux

Skranetux

Tøffetux

Darky
i ytringsfridomens leir

February 2, 2006 9:10 AM
Eg støttar veverten sitt slag for ytringsfridom, men ser med uro på utviklinga. Det er ikkje til å unngå at det no kjem ein Jihad fra Tux. Heldigvis er han ganske langt vekke, og sidan flya ikkje akkurat er i rute for tida, så har kanskje veverten tid til å gå i dekning.

J.
February 2, 2006 5:21 PM
Jeg ville gjerne få se en gammel Tux.

Olga
herjedalen

February 2, 2006 5:21 PM
Fine bilde av Han E.S,,,,,,,,F.R....Og han Moses

Tuxao
Bendixens

February 3, 2006 9:29 AM
Stå opp alle Tuxslimar!!

Z
på misjonsferd i nordens paris

February 3, 2006 3:22 PM
Som den godtrune og villfarne Tuxslimen eg er må eg sei at eg stør den raude vesle profeten her. Eg har alltid sett på vevmeistaren som ein villfaren og, men no kan det verka som han har hoppa over til dei vantru. Kva blir det neste? Slutt på pilgrimsferdene til søbbekjedlaren? Fråhaldsfolk på Dunevollen? Fan og! Her er det snakk om ein profet som strør om seg med visdomsord og meir eller mindre velukka levereglar. Slikt godtfolk kan ikkje herjast med utan konsekvensar! Det verkar som vevmeistaren har skjønt like mykje av tyngden i slike manipulasjonar som gamlingen på dalen skjønte av den medisinske verda: "Desse stikkpillarane du ga meg doktor var fan ikkje mykje hjelp i, eg kunne like godt stukke dei opp i røvi!"

C. Bronsen
ROMSÀ

February 3, 2006 3:44 PM
Kjære dadja.
Håpar Dykk alle har det bra. Eg slit, har besøk av Z, og me havna tidlig på flaska. Eg er no lærar av virke, og må prøve å halda ein viss standard når eg skal te meg blant folk, men det er ikkje lett med Z på vitjing... Kjære vevredaktør, sjao mydlo fingradn me Z denna gongen, han kom tidlig ut og kjøyra... Forige utestenging gjekk inn på guten vår.

Ynskjer Dykk alle ei riktig god helg!

Borgny
Ytre enebakk

February 6, 2006 11:25 PM
Mange skryter av hvor fin/bra dnne siden er,,Men herregud,,,ikke et eneste nytt bilde siden 28.12.,05,,,,En skam for siden,,,,,,,,,,,,,(bare 3 bilder av noen Tuxepoder)
Nei her må det skjerpes....

Darky
i ei kruttønna?

February 8, 2006 4:05 PM
Med fare for liv og helsa:

Serklands søner mot norse rasar
profetens teikning fall i ugild jord
øydlagt er tiårs kamp og strabasar
fridomen er sjølvklar for oss i nord.

Han i Søbbe skal ei heller avbildast
Sarte sjeler må sparast det syn
i kjedlaren i søbbe sit han jamt og fast
"Ta deg ei øl, eller so blir det tyn!"

Borgny
Ytre enebakk

February 9, 2006 9:15 AM
Takke meg til Sognafoto,Den er i allefall SERIØS,

Are
Vest i Kanten

February 9, 2006 12:16 PM
Flott, Borgny, stå på!
Ikkje slepp han av kroken.
Kom igjen!
Surf Sognafoto, surf Google Images (samma faen - kjør på, gjerne på måfå...)

Vevmeistaren
Bøljan blå

February 15, 2006 3:33 AM
Det motsette av pålitelegheit?
- Pilotelegheit

Nei, no MÅ eg gå og leggja meg.

Darky
I eit vårgrønt land

February 15, 2006 1:59 PM
Viss ikkje da NO tek til å snøa, so ser da dårleg ut med tipset mitt... Trur eg får ta ein tur og låne nokre snøkanoner og setje opp rundt snjomælaren.

Darky
Like vest for Panama

February 15, 2006 4:35 PM
"når SAS-pilotane køddar seg blir det ein sein påske for Darky" er eit kjent ordtak fra utlandet.

Trond
Sandnes

February 18, 2006 2:31 AM
Jeg er mektig imponert(og misunnelig). Særdeles elegant presentasjon av været.
Varmer et værhjerte å se at der er andre værtullinger som får tillatelse av sine nærmeste til å bruke tid på noe så "unyttig" som været.

Z
i eit vinterkaos

February 18, 2006 4:55 AM
Eg byrja å mista tiltrua til sjnomælaren kjære vevmeistar. På Torshov i hovedstaden er det snø, mengder med snø! Trikken står fast, bosbilen kjem ikkje fram, tak bryt i hop! Til og med parkeringsvaktene gir fan i å skriva ut mulkt, det er lovlause tilstandar på parkeringsfronten. Fleire gamle damer er sakna etter at brøytebilen fresa opp Vogtsgate i går, det vert leita med søkestenger på strekninga mellom Torshov Kebab House og Cafè Stamboul! Det har ikkje vore so mykje snø her sidan 1968. Dette var året då Martin Luther King jr vart myrda, Warszawa pakta invaderte Tsjekkoslovakia, Kronprins Harald giftar seg med Sonja Haraldsen, Ole Ellefsæter tok gull på 5-mila i Grenoble OL!!! Og so skal du lure meg til å tru at det er 79 cm snø på fjellet i vesterled....? Eg krev vitner! Mange!

Supergutt
valen

February 18, 2006 8:51 PM
Tjo hei. i kveld e da fydlo på Husnes. Dere er hjertelig velkomne. Valen rule

lille my
fortsatt køben???

February 19, 2006 12:26 AM
Hva den Z-mannen innehar har kunnskap......... http://www.nrk.no/programmer/radio/norgesglasset_40/40/2905985.html

lille my
February 19, 2006 12:27 AM
...av kunnskap

Z
innandørs

February 20, 2006 1:26 AM
Takk takk, eg visste faktisk ikkje at Gagarin døydde i ei flyulukke.

Lille My
mentalt fortsatt i køben...

February 20, 2006 10:09 AM
Z - det er godt vi er "faglig"sterke på forskjellige felt....
Porsjonssnus, Chablis og Madrugada......livet smiler!!!!

Sjeggen
Mysestokkjen

February 21, 2006 5:09 AM
Er da nåken her so kan fortelja meg kor staden Migande er henne i Vik I Sogn ?
Takksam for svar !

Fantomet
February 21, 2006 5:27 PM
Kva hender med snjoen heime? Kjem han ikkje, eller er det vevsmeistaren som har vorte teken av dovenskap?

Darky
sas-dependent location

February 21, 2006 9:35 PM
Snjoen er vel sas-ansatt, og derfor anten sjuk, not fit-for-snow, eller berre i streik.

Z
på post

February 23, 2006 9:54 AM
No har sjnomælaren i Torshovparken rusa forbi sjnomælaren i vesterled, fri og bevare meg vel for ei verd! Det neste blir vel at SAS-maskina til Darky er i rute med ein frisk pilot bak spakane.

Tor
Oslo

February 28, 2006 5:36 PM
De preikar som de har vett til.


2000-2020 © Torstein Hønsi