Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Tor
Grünerløkken

June 13, 2003 12:33 PM
Viser til biletet "steinkasting", der vikjabygdas svar på idol-Kurt tydeleg er godt nøgd med 3-4 ringar i vatnet. Heile kroppssråket formeleg oser av "oh yeah", og vi kan faktisk skimte triumf-glisen.

Ikkje for å øydeleggje gleda, men som ein kuriositet kan nemnast at underteikna eingong i ungdomsåra laga 15 ringar i vatnet. Men vart det teke bilete? Åneidu.

Litt bitter, ikkje misunneleg.

Ringen
NOR

June 16, 2003 8:50 PM
Dette er reinspikka juks og fanteri, her er fotografen kunn eit redskap for å dokumentere hendinga! Eg seier vi møtest til strid når sommaren er moden. 1 omgang. 5 kast i sjø. 2 omgang: 5 kast i fjellvatn. Stilkaraktera er viktig!!

Fiskesprettentusiast

Oddgeir
Gulen

June 20, 2003 8:46 PM
T. Grøneløkken sin frustrasjon forstår eg so godt. Eg tok bilete av ein 19-kilos tosk far min fekk på pilk ein gong. Men var filmen skikkeleg i? Å neidu.

(Alder so nøye helder - som eg har sagt før, slik fisk brukar me mest til agn ute i Gulen...)

Ziggy
Tigerstaden

June 28, 2003 12:32 PM
Må sei meg einig med "Tor-Grünerløkken" som meir enn antydar at biletet "steinkasting" ikkje har noko å gjera på denne ellers so flotte sida! Ein liten tass som er storfornøgd med 2-3 sprett må for all del ikkje samanliknast med seriøse steinkastarar, dei som finn glede i å sjå steinen lage ring på ring so langt auge kan sjå. Innad i miljøet er det velkjent at både "Tor-Grünerløkken", og underteikna er særs habile kastarar, og me kan gjerne lære vekk nokre triks til denne tassen på biletet viss han er interessert.


2000-2020 © Torstein Hønsi