Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Sognajente i Stavanger
September 9, 2010 10:51 AM
Eg får som Liv Signe be om orsaking og tilgjeving. Skjønar det slik at "sensurheksa" har målbunde tidligare så skrivekåte bidragsytarar til gjesteboka, og at dei involverte sørgjer over skrivetørken. Orsaka orsaka - det var ikkje meininga å øydeleggja skrivegleda for nokon.

tux
Voss

September 16, 2010 10:25 AM
Å ut av sekken virvla det ei fjør til....


2000-2020 © Torstein Hønsi