Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
Frode
Norge

August 2, 2001 12:26 PM
Fantastisk herlige sider.

Bildene dine gir meg en umiddelbar lyst til nok en gang å ta beine fatt i stølsheimen.

Tusen takk.

Oddgeir Undertun
Norway

August 6, 2001 8:42 AM
Supre sider Torstein!

Men eg vart heilt øren i hovudet av desse panoramabileta dine. For å motverke dette prøvde eg å bevege meg langsomt rundt skrivebordet i motsett retning som biletet roterte. Dette baud imidlertid på problem, då skrivebordet står heilt inntil veggen. Eg fekk dermed med meg berre ca 180 grader av panoramaet. På Dunevollen forsvant f.eks. heile sektoren 90 Ø -180 W (skrivebordet mitt står vendt mot sør). Alternativet kunne vere å snu skrivebordet annankvar gong eg er inne på sidene dine. Dette synest likevel noko tungvindt. Eg vil derfor føreslå at du let rotasjonen veksle mot og med klokka f.eks. annakvar dag, slik at ein over tid vil få med seg alt, uten å verte øren. Sundagar kan dei stå i ro.

Beste helsing Oddgeir

Kjell Brekke
N

August 10, 2001 3:35 PM


Det var heilproff ! Ein god representant for bygda vår !

Sharyl Nestor
USA (Minnesota)

August 13, 2001 10:17 PM
Your photos are so exquisite. Please keep adding more as you roam around Vik.

I have visited 4 times during the past 14 years, and I plan to return next year.

Are Totland
Noreg

August 22, 2001 9:25 PM
Detta var saker, Torstein!!!

Du får sjå te å roama vidare kring i Vik i tida frametter!

Helsing

AreT

Stig Nesbø
Noreg

August 27, 2001 8:21 PM
God dagen Torst, bra greie detta her. Bildi frå Dunevollturen var imponerande. Korleis får du ti detta her, hadde du dyktige fjellfolk med deg på turen??

Helsing SN


2000-2020 © Torstein Hønsi