Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Archive
John Screen
World

March 1, 2003 7:04 PM
Hello!

I just want to say that this is what i have been looking for. Beautiful pictures of this outstanding nature of yours. I am very sorry because i do not have this chanse to see what you see through your eyes. And what about the pictures? I have never seen! Outstanding! Have you heard about HC Aalsvik? You realy put him in the corner. Just go out there and shoot! Give it to me! Keep up this good work.

Torstein
Smidjehaugen

March 15, 2003 8:25 PM
Eg har til tider sakna ein meir seriøs og vitskapleg profil på dette forumet, og vil med dette leggja fram nokre av mine tverrfaglege forskningsresultat. Figuren til venstre viser ei samanstilling av temperaturen på Hestavollane i ein 30-dagars-periode og utviklinga på børsen i New York (Nasdaq-indeksen) i same tidsrom. Som geolog er det ikkje mi oppgåve å tolka dette resultatet, det får økonomar og meteorologar ta seg av.

Eg vil heller ikkje spekulera over kausalitetstilhøvet, men lyt påpeika at Nasdaq ser ut til å liggja om lag eit døger etter Hestavollane. Eg torer ikkje støseia noko, men dette meir enn indikerer at New York-børsen på ein eller annan måte reagerer på temperaturen på Vikjafjellet.

Det er nok mange måtar å utnytta denne nye kunnskapen på, men eg vil åtvara Vikjavev-lesarane mot overdrive og einsretta aksjekjøp i kuldeperiodar og sal i varmeperiodar, då dette i ytterste konsekvens kan føra til at Wall Street igjen vert liggjande med knekt rygg.

Norm Vangsnes
Lisbon, ND U.S.A.

March 31, 2003 12:57 PM
Enjoyed your photos. Always intersted in the Vik/Vangsnes areas. Mange tak!


2000-2020 © Torstein Hønsi