Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< November 2013 -

December 2013

- January 2014 >>

Sigurd
Location: Oslo

1. desember 2013 kl. 15:33
takk for gjestfriheten! Du har en flott gjestebok

Olav
Location: Oslo

9. desember 2013 kl. 15:57
Flott nettside for alle oss i Norge! Takk for arbeidet dere gjør.

Miguel
Location: mexico

13. desember 2013 kl. 16:04
Jeg liker design som denne nettsiden har, det er veldig hyggelig, og du kan se dere jobber veldig hardt for å gi et godt respektert informasjon om dine innlegg.

Helge Noss
Location: Vik

17. desember 2013 kl. 01:49
Takk for ein rask måte å finne mykje kunnskap om Vik , og ikkje minst for dei mange og gode bileta.
Kunne du lage ein app med adr til Vikjavev ? På førehand takk. Spesielt om vinteren ville det vore kjappare å få opp tilstanden på Vikjafjellet . Mvh Helge
Comment: Hei Helge,
Sannsynlegvis treng du ikkje ein eigen app, men eit app-liknande ikon på heim-skjermen slik at du kan opna Vikjavev med eitt trykk. Det kan gjerast slik:

iPhone
1. Gå til Vikjavev.no
2. Trykk på ikonet med ein boks og ei pil oppover, nedst på skjermen.
3. Vel "Legg til på Hjem-skjerm".

Android
Litt ulikt frå telefon til telefon, men her er med den innebygde nettlesaren:
1. Gå til Vikjavev.no.
2. Legg til i Bokmerke.
3. Opne bokmerka. Hald fingeren over bokmerket for Vikjavev slik at det kjem opp ein meny.
4. Vel "Legg til heim"

Helge Noss
Location: Vange

21. desember 2013 kl. 20:36
Takk for hjelpa , detta var enkel og grei forklaring.
Ordet Lofro var nytt for meg då eg kom til Vik , kan ikkje hugse me hadde spesiellt namn på dagane mellom jul og nyttår heime i Gaular . På Voss seier dei Melsdagane.
Veit du Torstein kva ordet Lofro kjem av.
Vil elles ynskje deg og dine ei retteleg god jul
Comment: Ordet "lofredag" er notert fleire gonger i setelarkivet til Norsk Ordbok. Det er notert frå Vik, men og mellom anna Ytre Sogn, Eikefjorden og Vågsøy. Det er litt vanskeleg å lesa, men det ser ut som dei uttalte det "lopredag" nokre stader, og eg har sett ein eller annan stad at det truleg kjem av "lappardag", som Aasen har notert som "ein dag som vert halden som kviledag eller halvhelg".

Press Family
Location: Chicago Illinois, USA

22. desember 2013 kl. 23:33
Financial javascript developer by trade; we love Mountains, Norway & Vikings

HighCharts is great and vikjavev.no Rocks!!

Press Family
Chicago Illinois, USA

Marc F Hansen
Location: United States

31. desember 2013 kl. 01:56
I should remember to stop by more often. Your Arkiv gets better and better. The photos are wonderful. Keep up the good work! We were last in Vik in 2004 ... and long to get back. Please give our greeting to Eli and Rasmus and Inga and to your Barna.

<< November 2013 -

December 2013

- January 2014 >>
2019 © Torstein Hønsi