Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< November 2012 -

December 2012

- January 2013 >>

Darky
Location: litt inneklemt

6. desember 2012 kl. 17:42
Er det ikkje snart på tide at snjomælaren blir digitalisert og tek steget over i det 21 århundret?
I denne teknologiske høgalder så har me liveoverføring av laksevandring og trostereir, mobiltelefonfilmar frå grensa til verdsrommet, men å få automagisk avlesning av snødjupn det lar seg altså ikkje gjere.

Her må regjeringa kjenne sitt ansvar og løyve nokre millionar til eit forskningsprosjekt!
Comment: Godt innspel d'Arcy. Eg ser føre meg ei vippeanordning som utløyser ein morsenykkel som sender eit telegram heim. Kanskje me kunne tilsetja nokon til å protokollføra telegrammet, og nokon til å sjå etter linjene. Nei, dette vil fort kosta meir enn det smakar.

Lisbeth
Location: Oslo

11. desember 2012 kl. 02:02
Veldig fin side dere har!

Nei Til EØS
14. desember 2012 kl. 02:33
Støtt
Nei Til EØS
www.neitileos.no

Harold
Location: Charkov

27. desember 2012 kl. 16:26
We were only 5 days at one of the farms . And although it was such a short time you made a very good impression on us. We will be back sometime for a longer stay and holiday!

<< November 2012 -

December 2012

- January 2013 >>
2019 © Torstein Hønsi