Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg

Lise
Location: Bergen - Voss

18. oktober 2010 kl. 15:34
Jeg havnet på denne websiden fordi jeg søkte på broderiteknikken smøyg, men her fantes bare betydningen juling. Det blir for dårlig for et sted som ligger midt mellom Voss og Årdal hvor du finner duker fra middelalderen i denne teknikken. Jfr. Vossaduken utstilt på Voss Folkemuseum og "Huldreduken" som er i privat eie på Vee gard i Årdal. Teknikken smøyg kan i Sogn også betegnes dragsaum, glitt eller smettesaum og i Hordaland trekksaum. Listen kan derfor med fordel utvides.
Jeg fant ellers listen med handverksutrykk nyttig selv om den var sterk mannsdominert!

Rene´Werlich
21. oktober 2010 kl. 14:19
Hi,
was ist mit der wetterstation in vik???
ciao rene´
Comment: Hi Rene,
I have removed the weather station temporarily due to remodeling my house. It will be up and running again when I find a new place for it.

Darky
Location: I ein lounge atmed han Tutankamun

24. oktober 2010 kl. 09:07
Eg tykkje veverten tek seg uhøyrte friheiter, no når han tek ned verstasjonen med ei så svak grunngjeving som "remodeling my house".

Her sit eg på Cairo International Airport og lurer som alltid svært på korleis stoda er i Vik. Sant nok, biletet frå webkameraet gir eit visst inntrykk, men kor kaldt er det, og kor mykje bles det? Nei, sjå det får eg ikkje vite. Dette er jo vital og avgjerande informasjon.

Let me dette fortsetje er det nok ikkje lenge før snjomælaren blir teken ned fordi veverten skal "remodel his mountain" eller noko liknande.

Her trur eg det er best at me trugar med ein god runde smøyg. Og då meinar eg ikkje eit kurs i broderiteknikk...

Ginge
Location: by'n

26. oktober 2010 kl. 14:19
Eg ser at vevsmeistaren tek litt lett på dette med vermålingane i Vik. Det bekymrar meg!

Det store spørsmålet alle (eg, iallefall) stiller seg, er om snjomælaren kjem til å bli flytta. Kanskje vevsmeistaren kjem opp med ein eller annan "god" grunn til å flytta stauren frå Ygnisdalen, til ei myr attmed hytta han har kjøpt lenger heime på Vikjafjellet?

I so tilfelle blir det jammen ikkje enkelt å vera snjotippar! Tenkja seg til. Sjøl om me har fylgt med på snjomengdene i Ygnisdal i år etter år, so det visar seg at erfarne snjotipparar bommar stygt med tippelappen.

Kva seier den harde kjernen av vevkjeringar? Kor mykje kan me eigentleg godta før det blir streik?

Ginge
Comment: Den observante veventusiast vil kanskje ha oppdaga at verstasjonen er oppe att, med unntak av vindmålaren. Eg vil på det sterkaste beklaga opphaldet og uttrykkja glede og stoltheit over at eg greidde å få opp att måleutstyret allereie etter fire månader, nesten før nokon merka at det var ute.

Når det gjeld snjomælaren så har noverande plassering den fordelen at riksvegen går rett forbi slik at ein kan lesa av mælaren med kikert. Viss eg set opp ein snjomælar på den nye hytta risikerer eg å lota ut av bilen, og det vert ikkje aktuelt.

<< September 2010 -

October 2010

- November 2010 >>
2019 © Torstein Hønsi