Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< August 2010 -

September 2010

- October 2010 >>

Sognajente i Stavanger
9. september 2010 kl. 10:51
Eg får som Liv Signe be om orsaking og tilgjeving. Skjønar det slik at "sensurheksa" har målbunde tidligare så skrivekåte bidragsytarar til gjesteboka, og at dei involverte sørgjer over skrivetørken. Orsaka orsaka - det var ikkje meininga å øydeleggja skrivegleda for nokon.

tux
Location: Voss

16. september 2010 kl. 10:25
Å ut av sekken virvla det ei fjør til....

<< August 2010 -

September 2010

- October 2010 >>
2019 © Torstein Hønsi