Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< November 2008 -

December 2008

- January 2009 >>

Romjulsdrøm
Location: Prøysen

2. desember 2008 kl. 00:08
Kan vi få en avklaring på lof(f)rau snart?
Har vi fri eller må vi jobbe

Darky
Location: Atme dei som fakturerar med gaffel

4. desember 2008 kl. 12:49
Det store spørsmålet alle stiller seg i desse finanskrisetider er jo dette:
Korleis vil krisa påverke snjomælaren?
Er snjomælaren råka av Terra-kutta?
Vi snakkar om kutt på mange titals prosent i alle sektorar, må snjomælaren også kuttast?
Comment: Som tidlegare antyda ser det ut til å eksistera ein samanheng mellom Vikjafjellet og verdsøkonomien. Dette tok eg høgde for då eg sette opp snjomælaren i 2000 og forlengja han i 2001. Det fyrste året var han for tynn slik at han bøygde seg etter vinden, og eg måtte måla vinkelen og triangulera meg attende til rett snjodjup. I 2001 var det høgkonjunktur og eg var i stand til å setja opp ein seks meter høg og solid staur. Nett som ingeniørane i 'Manmade Marvels' på Discovery trekte eg fordomsfritt og audmjukt lærdom av feila med den fyrste prototypen.

Men tilbake til nedskjæringar. I forhold til maksmålinga på 3,40 m så tyder det at snjomælaren faktisk toler ei nedskjæring på 43%. Skulle kutta bli større enn dette, for eksempel om ein vel å ofra snjomælaren på anneksskulane sitt alter, fryktar eg for framtida til snjomælaren. Kva er vel vitsen med ein snjomælar som er nedsnødd i alle rekordsesongane?

Darky
Location: Conspiracy Road

5. desember 2008 kl. 12:18
Dersom vevmeistaren alt i 2003 kunne sjå paralellane mellom snjomengdi på fjellet og den finansielle situasjonen, så kan ein jo spørje seg kvifor ein ikkje nytta denne informasjonen til å advare folk!

Er det kanskje slik at vevmeistaren benytta seg av denne informasjonen sjølv, som "innside info" å rekne, og solgte seg ut på børsen rett før det sprakk? Kan vi derfor kanskje no sjå ein vevert i dress og brokade, med sylvknapp på spaserstokken? Og kanskje tilogmed ein gullbelagt snjomælar?

Z
Location: nearby NHH

12. desember 2008 kl. 16:23
Kvifor skal finanskisen opp på fjellet å tukle med sjnomælaren? Er ikkje han amerikanar?
Comment: Eg trudde finansgrisen høyrde landbruket til.

Borghild
Location: AttmedSøbbe

15. desember 2008 kl. 14:53
Eg trur snjomælaren blir brukt av Vevmeistaren tilå forutsjå mange kommande hendingar. Befolkningsvekst på Vodl, til dømes. Ein skremmande tanke! Kan du bruke han til å forutsjå om det blir liv i lof(f)rao? For då skal me drikka oss fulle og ut for å slåss med vener og kjende.
Comment: Eg ser i alle fall at snjomengdene skal oppover. Ja, definitivt oppover.

Z
Location: på julebord

17. desember 2008 kl. 14:28
Du har rett i at finansgrisen høyrer landbruket til. Akkurat som finstasbrisen høyrer jula til.

Kris L
Location: Minnesota

26. desember 2008 kl. 08:52
Want to take a moment to thank you for your work here. Many of my ancestors came from Vik. My mother is a Honsey, a descendant of Sjur Guttormson Honsi. He immigrated to the USA in 1861. He was married to Katherine Ingebriktdtr Brekke. We could be distant cousins.

I look forward to visiting Vik someday. One of my dearest friends has ancestors who also immigrated to the USA from Vik and we believe we are somehow connected back there in Vik somewhere.

Again, it was wonderful visiting the Honsi farm pictures and the many other farms you have on your site. It looks like a very beautiful country.
Comment: Thanks Kris, it is true that we are distantly related. Sjur Guttormson grew up on the same farm as I did. He was the brother of my great-great grandmother.

<< November 2008 -

December 2008

- January 2009 >>
2019 © Torstein Hønsi