Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< January 2007 -

February 2007

- March 2007 >>

Darky
Location: I snjomanko

1. februar 2007 kl. 16:32
Ser at Ziggyen sitt kanontips på 241 er neste som går ut. Eller er det verkeleg slik at du trur det kjem til å kun komme ein cm med snø frå no av og ut april, unge mann?

Are
Location: Bergen

2. februar 2007 kl. 00:43
Kor er det vorte av regelen om Sundagsmålingar? Er reglane (plutseleg) blitt endra etter at spelet er kome i gong? Eg, og fleire med meg, krev at siste "oppdatering" på snjomælaren må annulerast!

PS! Me krèv òg innsyn i namnelista over opportunistane som endra tipsa sine i takt med snøfallet på fjellet. Eg seier som Mr. Tux: "Røyk dei ut!"

PS! (2) "It's not over until the fat lady sings"
Comment: Innskrivaren burde kanskje fara litt stillare i dørane. Ein kikk i datagrunnlaget viser nemleg at Snjomælarkongen 2005 [Are, red. anm.] vann på ei fredagsmåling!

Eg kan forstå at ein føler seg makteslaus når snjomælarkurva rasar forbi det (litt nølande) forslaget sitt, men slikt lyt ein tidlegare snjomælarkonge heva seg over.

Torstein Hønsi
Location: Søbbejordet

2. februar 2007 kl. 14:11
Eg ser med uro på at både Are og Tux har tippa 227 cm. Her luktar det konspirasjon. Ikkje berre har begge tippa det same talet for å prøva å henta ut maksimal samanlagtpremie, dei har og landa på eit av dei tilsynelatande mest tilfeldige tal som er mogeleg å finna på. Slik har dei tenkt at andre forslag skal avvika med minst 2 cm. De som har flytta til byen trur kanskje at me som bur på landet er dumme, men det er me ikkje, for her osar det tippesystem lang veg. Her har Are sete med superdatamaskiner frå oljebransjen og køyrt tunge simuleringar over fleire næter. Her har Tuxen brukt sin humaniorabakgrunn til å studera - nærmast som umælande kreatur - mennesket si subjektive oppfatning av kva som virkar tilfeldig og ikkje. Men me finn oss ikkje i å bli manipulerte. De i byen trur alltid at me på landet er mindre, men det er me ikkje, tvert i mot er de mindre, i alle fall må me fortsetja å seia det, fordi me har mindreverdigheitskompleks og viss me heile tida rakkar ned på byfolk så trur me at me kan få dei ned på det me (innerst inne) trur er vårt nivå men som eigentleg ikkje er det fordi byfolk eigentleg ikkje bryr seg.

Oddgeir
Location: Byn

2. februar 2007 kl. 22:35
Lyt seie meg samd med Are og fleire, legg dei ut på eiga svarteliste desse som tippa på nytt! At fristen går ut i januar er velkjend nok - her er det snakk om å stå ved handlingane sine som vakse folk, ikkje kome sutrande til vevmeisteren når tyleskapen omsider går opp for dei! Det neste vert vel at dei vil tippe omatt ut i april ein gong?

Men so lyt eg seie at eg ser med uro på visse semninger sine forsøk på å trenere (les: annulere) avlesingane til vevmeisteren (frå no av vil eg gå over til å berre kalla han Meisteren), avdi dei er avlesne på feil dag! Det er Meisteren sin soleklare rett i skaparverket å måle lurken når det måtte passe, utan innblanding frå byfolk og denslags. Sett i lys av årets tips på 227 cm (som teiknar til å verte årets skivebom på denne sida av skiskyttar-VM), er jo dette starten på ein febrilsk taktikk for på å få annulert resten av målingane - ei for ei - vinteren ut. Meister - sann mine ord!

Oddgeir - bymann...

Are
Location: Lågarnut

3. februar 2007 kl. 03:59
Typisk ein breikjeft frå havgapet å setja seg i sin breie sjark og lira or seg dette klimafjaset. Når eg (med fleire) krev annulering av onsdagsmålinga(r) (240cm) byggjer dette på pur empiri. Alle veit jo at at snødjupna er størst i vekedagane. Tenk etter. Kven har ikkje høyrd, og sjølv framført, tallause vitnesbyrd som fortel om gnistrande vintervær heile veka med nysnø, pudderføre o.s.v..., "-MEN TRUR DU IKKJE DET VART MILDT OG REGN TIL HELGJA? -Typisk altso, nei det beste ville vore å koma seg ut av dette nisselandet og tatt seg seg ein tur til Syden".
Om sumaren, utanom fellesferien, snur dette mønsteret og ein opplever tilnærma vintervær enten ein snakkar om sundagar eller "oval" weekender. (Ein slags El Ninho Diablo.)

Kommentar: "Ein kikk i datagrunnlaget viser nemleg at Snjomælarkongen 2005 [Are, red. anm.] vann på ei fredagsmåling!"
- Greit dette, Torstein, men då (2005) sa ikkje statuttane noko om at målingane skulle takast på Sundagar, og sjølvsagt måtte ein ta høgde for midtvekemålingar i tipset.
Regelen om sundagsmåling vart innførd i preludiumet til årets tevling!

So!

Are
Location: Garp

3. februar 2007 kl. 10:16
..det at DU er paranoid betyr ikkje automatisk at vi ikkje er ute etter deg...

annette steens
Location: ringebu

3. februar 2007 kl. 14:51
Heisan!

Hvem har malet blant annet "blå hand" og den andre malerienen jeg har sett på din hjemmesiden? Siden er så fantastisk!
Jeg er kunstner fra Nederland og har bosett i Ringebu tre år siden.

Hils så mye fra Annette
Comment: Hei Annette, det er vevmeistaren sjølv som har målt dei bileta.

Jean Stenerson
4. februar 2007 kl. 03:57
I found this website by accident, but was interested learning about Vik as my ancesters emigrated from Vik in 1844 . My great great great grandparents came from .
Vik and their gard was near a waterfall or a foss. The pictures of Vik are beautiful. The names of Hove and stalheim are familiar to me as there were folks in our town with those names also and there were hopperstads too

Vevmeistaren
4. februar 2007 kl. 15:53
Etter at eg oppdaga at mor mi óg hadde tippa 227 cm har eg moderert meg litt med omsyn til konspirasjonsteoriane. No viser det seg faktisk at snjodjupna har sokke til 225 cm, og eg vurderer om onsdagsmålingane er regelstridige. Medan eg ventar på at juristane i Vikjavev-teamet utreiar saka, får målinga stå.

Strending
Location: Bergen

4. februar 2007 kl. 21:21
Har du gjerda inn snomælaren denne vinteren? Det er duka for meir arbeid for juristavdelinga i Vikjavev-teamet om reinsdyr trakkar ned snønivået rundt mælaren og gjer måleresultata heilt upålitelege (ikkje rart snødjupna synk innimellom nei!):

Myra Molly
Location: Bø

6. februar 2007 kl. 22:04
Ke e detta råtaraggle med denna snjomålaren?? Heilt talentlaust ....fao dikka eit liv kara,

Z
7. februar 2007 kl. 12:02
Eg ser at Disse Darky prøvar å ta tak i meg her for nokre dagar sidan. Det du min gode mann ikkje tek høgde for der borte på den grønne ø er at snøen smeltar! Dette har eg teke høgde for og no kan ein sjå at dette betalar seg i harde sjnomælarfakta, denne viser no 225. Eg har framleis ei stor von om at max målingen i år vert 241 cm.

Darky
Location: På ei snødekt grønn øy!!

8. februar 2007 kl. 14:36
Ja, no so reinsflokken har trampa ned det vetle som er komme av snø der oppe, så blir det vel slik. Men eg set mi lit til at det kjem ein topp seinare i februar, slik all tidlegare statistikk tilseier.

Då kan heller Ziggyen stå der nede på 241, med ein 30-40 cm snø over hovudet.

Z
Location: up high, out in the dark

8. februar 2007 kl. 19:13
I morgon reiser eg til den fagre bygda midt i fjorden, og då skal du sjå det brått blir mindre enn 225 cm på neste måling Darky... Kva skal du gjera med det der du sit å hoppar på tastaturet borte på øya di? Er ikkje hjelpi hardware, software og trådlaus mus då, det er kun hakkespetten so kan hakka seg inn i sjnomælaren...

Darky
Location: In the red corner

9. februar 2007 kl. 12:27
Eg håpar den vyrde snjomælarmeistaren ser dette utilslørte hintet til fjusk og fanteri frå Z si side?

Petri
Location: Oslo

9. februar 2007 kl. 14:19
Kjempefin nettside!

Gerald Sime
Location: Duluth, MN USA

11. februar 2007 kl. 02:23
My grandfather, Ole, came from Seim. I intend to visit there again this coming May.

Jef
Location: France

13. februar 2007 kl. 01:16
Thank you very much for that wonderful webpages. I found your web as I searched some links for my own page about Vik. I think that I added a link to your pages. I came again this evening here, as I searched some information about farms in Norway. I have to come back here to read your marvelous study about that subject, which I find remarquable. I travelled in Norway in May 2006, and I am writing that travel with a lot of photos of your absolute wonderful land with so many nice landscapes! It's for me, at the present time, the nicest land I saw in Europe! I have to learn also about the very nice presentation of your pages, so nice as your land! Thank's again. Jef

Carter Nelsen
Location: Minneapolis, Minnesota, USA

13. februar 2007 kl. 10:03
I've been researching my family history for a couple years now, and just came across your wonderful site. My father's father's father was born a Vikøren, and survived the 1904 sinking of the S/S Norge on his immigration voyage, so I find the info on your site absolutely fascinating.

One question: My last name is an Americanization of Nilsen, of course, but I've never been sure whether the proper Norwegian spelling is "sen," "son" or "sson." Would the spelling depend on the historical period or the region of Norway, and was there a proper spelling in Vik around 1885?

Thanks again,
Carter
Comment: The proper Norwegian spelling is a matter of the historical period. Prior to about 1900 the written language in Norway was a norwegianized form of Danish, and Nilsen/Nilssen was used. After that these names are commonly spelled Nilson/Nilsson for historic persons.

PS: try searching for your great grandfather at www.bygdebasen.no.

Daling
Location: Midt i Byn

13. februar 2007 kl. 14:24
No synst eg da er på tide me nokre nye bilder. Eg er innom nesten kvar dag for å sjå og i da siste har skuffelsen bredd seg gang på gang. Samma ke bilder da er. Søbben på fest eller den kabbande Darky. Eller var det omvendt? Ivertfall, me ønsker nye bilder snart!

Good site!
Location: usa

17. februar 2007 kl. 08:40

Oddny
Location: Fana

18. februar 2007 kl. 19:55
Eg tykkjer det er merkeleg at ikkje dei elles flittige gjestebokskrivarane er frampå med eit einaste ord om siste hendling i Vodlagåtao, eg hadde ikkje trudd det skulle vera so dørgande stilt her ei heil veke etterpå. Er er det berre trått føre og mykje snjo som gjer at ryktene går seint no om vinteren?

Heddis
Location: Bergen

19. februar 2007 kl. 22:10
Tsk, halvkveda viser er som halvsteikt brød, nemleg vakumpakka og overprisa. Sodaso.

Z
Location: blandt kvite bedehus og boreriggar

20. februar 2007 kl. 16:54
Eg sit på Haugalandet å veit ikkje kva som skjer på Vodl. Noko rykte har eg ikkje høyrt, men det kunne vera interressant å få snusen i dette! Sidan det er nære blodsband ute å går her er det nok svære greier. Men brukarane kan jo ikkje kommentera ting som ein ikkje veit noko om. (sjølv om det gjerne er slik rykter oppstår)

+ 4 og lett regn i Haugesund i dag.
Comment: Elles er det jo tradisjonelt slik at innskrivarane heller bryr hovudet med meir trivielle ting, slik som årets farge på snjomælarkurva eller kvaliteten på vaflane i Storesvingen.

Svein
20. februar 2007 kl. 18:14
Eg trur det muligens kan vera hald i rykta frå Vodl, sjølv om så ikkje nødvendigvis treng vera tilfelle.
Comment: Det er kanskje det viktigaste som har skjedd etter at eg reiv opp røtene og emigrerte over til hi sida av Hønsigrovi.

Darky
Location: ikkje ein kvite borerigg å sjao..

21. februar 2007 kl. 15:03
Da ska no seiast at da sjeldao kjem noko godt frao Vodl...

Julia
Location: Boston

22. februar 2007 kl. 05:29
adipex
alprazolam
ambien
bontril
cialis
diazepam
didrex
hydrocodone
ionamin
levitra
lorazepam
lortab
meridia
phentermine
tramadol
ultram
valium
viagra
vicodin
xanax
xenical
online pharmacy
valentine gifts
prom dress
wedding dress
online casino
airline tickets
cheap tickets
weight loss
auto insurance
Comment: For ikkje å gløyma:
nasabjødn
talgaljos
superunderbrok

Heddis
Location: Racketsenteret

22. februar 2007 kl. 16:32
Buy a cheap ticket, quaff down the medicine with some good palatable portwine, go to a casino wearing your best suit and forget about the car insurance, afterwards you can enjoy the webmaster`s delicasy wearing his well used underwear in a candlelit vodlastova.ju

Mrs. Chiahuahua
Location: The place to be

22. februar 2007 kl. 22:17
But don't forget the Viagra!

Darky
Location: Lagar snjo-englar i nyklypt gras

23. februar 2007 kl. 14:17
Ser til mi store forbauselse at det er totalt kaos i Norge etter at det har ramla metervis med snø på kort tid, men like fordømt står snjomælaren spikra til samme nivået.

Kaoset i Norge får vel forøvrig vegvesnet til å overføre alle brøytemidlane fra "mindre viktige vegar" som til dømes Vikafjellsvegen til meir prioriterte områder, slik at vinteramatørane på sørlandet får køyrt til butikken.

Merinade
Location: Oklahoma

26. februar 2007 kl. 10:43


Hei dar heima !

Alrun
Location: Reykjavik

27. februar 2007 kl. 02:40
Pao tie å oppdatera fotoalbumet .

Heddis
Location: hjao han rognald

27. februar 2007 kl. 23:33
Kå henne ha du sett opp detta anexet?[img] ]

Heddis
Location: hjao han rognald

27. februar 2007 kl. 23:33
Kå henne ha du sett opp detta anexet?

Heddis
27. februar 2007 kl. 23:35
Beklaga, internett ha mygla, linkjen ha ikkje tålt publisering.

Heddis
27. februar 2007 kl. 23:37
Føl deg fri til å sletta detta makkverkje av noken posta!
Comment: Du treng ikkje bruka desse klomreparantesane rundt lenkjer.

Heddis
28. februar 2007 kl. 14:58
trudderaeg

<< January 2007 -

February 2007

- March 2007 >>
2019 © Torstein Hønsi