Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< August 2006 -

September 2006

- October 2006 >>

Oddgeir
Location: Stævængær

2. september 2006 kl. 21:44
....etterlyser bileta av vass-fakiren på Dunevollen...?
Comment: Me får sjå i morgon. Det blir ikkje i dag.

Ralf und Doris
Location: Kleve/ Germany

3. september 2006 kl. 20:39
Hallo Torstein,
liebe Grüße nach Vik/Norge. Waren am 17.08.06 in Vik auf unserer Tour durch das wunderbare und wunderschöne Norwegen.
Sie haben eine supertolle Homepage gestaltet.
Gruß Ralf und Doris Schüren

wil Bouweriks
Location: Nederland Wilnis

7. september 2006 kl. 06:46
Hallo Brekke,

Wij waren in mei 2004 3 weken in Noorwegen wat voor ons voor de eerste keer was en hebben daar nog heel veel herrinneringen aan.
Het was werkelijk de moeite waard. We zijn per auto heen en deels per boot terug gegaan.
Het is echt een aanrader om per auto te gaan.

Vriendelijk dank aan de Nooren die wij mee gemaakt hebben voor hun gastvrijheid.

Jopie en Wil Bouweriks.

Ellen Vegelahn
Location: Lissendorf

7. september 2006 kl. 10:53
Hallo,

eine wirklich schöne Seite. Wir waren dieses Jahr am Arnafjord und deshalb auch mehrmals in Vik. Es hat uns sehr gut gefallen und wir kommen bestimmt nochmals zurück. Wir haben in Vik nur freundliche und hilfsbereite Menschen kennengelernt. Sei es im Coop, im Hotel, Tankstelle usw.

Gruß aus der Vulkaneifel
Ellen und Kurt Vegelahn

Daling
Location: Ovridsdalen

8. september 2006 kl. 13:09
Såg han dare...[vevmeistaren kuttar her]
Comment: Kameratsleg spøk eller ei, einig med Tor. Hugs at dette vert ståande på veven i all framtid. Om 100 år er det kanskje det einaste dei finn skrive om han dare fossingen.

Tor Hillmann
Location: Bergen

8. september 2006 kl. 16:17
Vil berre oppmode vevmeistaren å slette slike meiningslause og injurierande anonyme innlegg som det føregåande. Veit ikkje kven dette er, men han er tydelegvis svært misunneleg.

Darky
Location: so this is the world we live in

11. september 2006 kl. 09:33
Om 100 år vert det framleis fortalt soger rundt leirbålet om Han i Søbbe.

Z
Location: 4 days from home

11. september 2006 kl. 15:31
Om 100 år sit Han i Søbbe attmed bålet å fortel soger sjøl.

Daling
Location: Ovridsdalen

12. september 2006 kl. 10:16
Da var no retta røvi so feis nedi innlegga her.....

Tom Odijk
Location: Zeist / Holland

12. september 2006 kl. 14:05
Muycket vackert och fint där utte.En bekant av mej kommer till er i dag at hjälper med at
hemta far.Kan du hälsa hon fran mej.Tack fur det.

Tom Odijk

Loek
Location: Vik

14. september 2006 kl. 08:50
He Tom, "mijn" boer zei dat er een bericht voor me was. Het duurde even (voordat ik je zweeds had ontcijferd en je naam aan de woonplaats had gekoppeld), maar toen had ik door dat het bericht van jou was. Hardstikke leuk! Het is hier weer heerlijk! Wel wat frisser dan bij jullie, maar dat mag de pret niet drukken. Hilsen fra Loek

Gustavo Restrepo
Location: Colombia

16. september 2006 kl. 17:17
Congratulations! What a nice webpage!!

spedycja
17. september 2006 kl. 23:05
Fear less, hope more; whine less, breathe more; talk less, say more; hate less, love more; and all good things are yours.

Are
Location: Garp

17. september 2006 kl. 23:46
Less is more...

Simon
Location: Bennekom

18. september 2006 kl. 08:02
Prachtige site en een aardige man in het restaurant waar de webcam staat

Irene
18. september 2006 kl. 16:42
Hei Torstein,

Hente sauene fra fjellet var veldig koselig... siste helg var en stor oplevelse og imponerte meg mye!
Hilsen til alle,

Klem, Irene

Miguel
Location: Bolivia

18. september 2006 kl. 18:11
Muy bueno el script para ampliar las fotografías. Saludos

tux
Location: bendix

18. september 2006 kl. 22:22
Før sa sauene bæ, no tør eg påstå dei seier meir baaah. Var sikkert nokon som sa det før og ,men ikkje i so stor grad. Vil det sei at sauen er blitt sløvare og dorskare grunna sin synkande popularitet eller har den fått ei meir gi faen-holdning på grunn av si popularitet. Eller er det berre steroidar? Har det på samme måte gått ut over hygienen?
Comment: Dette er eit utslag av feilslått avl. Heilt sidan våre bondekollegaer i Irak temde villsauen for ti tusen år sidan har det vore einsidig fokus på å avla på den korrekte uttalen (dei gamle alfabeta hadde ikkje noko teikn for æ). Dette har gått ut over andre nyttige eigenskapar som kondisjon, førlegheit, luktesans, syn, høyrsel og IQ. Jamfør at Irakisk (so vidt eg veit) ikkje har noko ord for 'ålvelte'.

Darky
Location: Surrounded by sheeps!

19. september 2006 kl. 07:48
Temde og temde, fru Blom! Eg, og mange med meg, vil no hevde at denne sauen ikkje er så domestifikisifiert... dom.. domest.. tam som de vil ha det til. Kven har ikkje vore ute og gått langs vegen eller ein sti i Vik, og brått blitt rykka ut av sitt gode skinn av eit hardt, brutalt og onskapsfullt BÆÆÆ (eller BAAAAH, som det no er vorte) og ser desse ulldottane frå helvete komme gallopperande mot seg med salt i blikket og mjølfråden drivande frå mulen? (heiter det mule på desse vandrande fluffyballane?)

Eg veit i djupet av mi sjel at det slett ikkje er noko tamt som går føre seg i den utspekulerte sauehjernen. Der kvernar det tankar om verdensherredømme, totaldominans på kjøttmarknaden, og einerett på subsidiar.

Z
Location: rett attmed fårikålgryta

19. september 2006 kl. 15:23
Ein kan vel sei mykje rart om sauen, men utruleg nok verkar det som om desse kvite kvisene har teke til seg at verda vert mindre og mindre. Me lever trass alt i ei internasjonal verd, som ein god kamerat av meg so fint seier. Då Æ er ein bokstav som er særs lite nytta rundt omkring på kloden er det jo rimelig at ein byter ut denne med ein meir godteken ein som A, gjerne med H til slutt. Dette er velkjende og trygge bokstavar, i allefall i den vestlige verda.

Noko anna ein fjellfant med auge for detaljar vil legga merke til er dei svarte sauene. Før var det vanleg å stoppa opp, peika og kikka på dei rare individa med den uvanlige fargen. "Stakkars Ola på bøen so må slita med slikt" tenkte folk der dei sto å rista på hovudet. Endåtil om den stakkars sauen berre hadde ein svart flekk, då vart han gjerne belemra med kallenavn som "flekken", "svartnås", "skyt-meg-midt-i-ryggen" o.l. No til dags legg ein knapt merke til dei der dei går å tygg akkurat som sine kvite kompisar. Eg har sjølv aldri høyrt ein slik sau i tale so kva han seier veit eg ikkje, men at desse nyttar Æ ser eg på som svært usannsyneleg.

Som Darky korrekt påpeikar er alt dette eit teikn på at dei vil ha verdsherredøme, eitt verdsspråk, og prenta den noko tunne og konservative fåreligionen inn i alle andre dyr. Dyr som gjerne ter seg noko smartare enn sauene, og ikkje skal sjekke alt ein har i t.d. fiskeveska si. Viss det er sauene som skal setta standarden her i verda trur eg me går ei svært tung tid i møte. Personleg trur eg dei tek seg vatn over hovudet, og vil møta sterk motstand når dei skal prøva å skvisa ut t.d. ulven frå nordkalotten, men svaret får me nok i framtida ein gong.

Chris
Location: San Diego, CA

20. september 2006 kl. 00:30
Congratulations to this wonderful web site. I spent a lot of time here enjoyed it very much. Fisken var has grown a lot since I am on your site.
Thank you for Highslide JS. I am not a Pro in web design, but if I am able to make it run on my site I will pay my duties.

Kari
Location: Spelhaugen

20. september 2006 kl. 14:43
Eg har lagt merke til at nokre sauer også uttrykkjer seg ved å leggja til ein M, dei seier noko slikt som MBAAAAH. Er det andre som har observert dette, eller kan dette vera ein lokal slang som har utvikla seg i sauefjøsen til Odd, og som berre førekjem på Voll? Har til dømes vevsmeisteren observert liknande i sauefjøsen på Hønsi? Er det mogleg at dette er ein slang som berre førekjem på austsida av Hopra?
Comment: Faktisk har sauene fleire ord på lager, blant anna dette MBAAAH, og regelrett MÆÆÆ. Det siste er helst brukt av lam, og det kan kanskje tyda på at heile språket er i utvikling. Jamfør at unge menneskje seier 'sjino' og 'sjøpa'. Kva dei eldre sauene tykkjer om dette er uvisst, men ein har grunn til å tru at mange meiner det er ei utvatning og forflating av språket. Akademikarar vil hevda at sauene kvittar seg med lydar som ikkje er naudsynte for språket sin viktigaste funksjon: å gjera seg forstått. Om det i so måte går eit språkskilje (ein isogloss) ved Hønsigroi er eg usikker på, her trengst det meir mangfaldig materiale.

Irene
Location: Høyheimsvik

20. september 2006 kl. 15:39
Det kan sikkert være en lokalt dialekt. Jeg viter at f.eks. sauene i Sør-Nederland har en lit forskellige utspråk enn sauene i resten av Nederland (en lit lågmælt).
Sauene fra Nord-Nederland er helt direkt og sier vha de ville, held tydelig.

Irene
20. september 2006 kl. 15:42
...vha = hva, som

Z
Location: down town haugalandet

20. september 2006 kl. 19:57
Ikkje for å vera frekk Irene, men det ser ut til at dialekten i Høyheimsviki også har utvikla seg i internasjonal retning!

Oddgeir
Location: Bideford Dolphin

24. september 2006 kl. 04:49
For dei som har vore på bygdefest minst ein gong i sitt liv, helst i nabokommunen (det er alltid det), veit ein at uttrykket BAAAHH.... stammar i alle fall så lang attende som ifrå 80-talet. Det gjorde det i alle fall på ungdosmshuset på Dalsøyra. At enkelet sauer av den meir intelligente sorten so har plukka opp dette, er langt frå utenkjeleg. Det forundrar meg soleis meir at sauene ikkje også er byrja med uttrykk som BUUUHH.., ØØØØ, BURP..., burik, ruball (boll i indre strk), osv. Men det kjem vel.

Sigurd
Location: Bideford Dolphin

24. september 2006 kl. 04:52
Dåkke må itje hørra på Oddgeir, han har vore for lenge i eksil.
Han skrøyte øve så mangt, sjøl om an e ein hylar på på halklaffa torrprøvar.

Tebars te sauen, på Karmøy seie an BEEEH....nogen så kan ji ei forklaring på detta?
Kan d vara at me aldrig kom ås øve 70-talet?

Darky
Location: haima

24. september 2006 kl. 12:04
Antropologar og andre hidningar er ikkje i tvil om at et er dette røret med fellesfjos som er årsaka i at sauene har rota ein m inn i brekinga si. mbaaaah er rett og slett språkleg samrøre fra sauer med for nær kontakt med kyr.

Dette kan ha katastrofale konsekvensar for sauene, då dette er særs lokale fenomen som har store variasjonar alt ettersom kva rase sauene er i kontakt med. NRF har til dømes eit heilt anna tonefall og diksjon enn belgisk blå. Så ved å ureine sauespråket med slike innspel heilt hinsides kontroll så kan vi få kaotiske situasjonar på fjellbeite når dei ulike saueflokkane kjem i kontakt med kvarandre. Misforståaelsar oppstår, og før vi veit ordet av det så er stølsheimen ei slagmark i ein stor sauekrig. Dette er ingen tjent med, med eit mogleg unntak av lokale geitebønder, som ser i misunnelse på den status sauen har fått i forhold til geita, som er for ein reservesau å rekne.

Eg forventar at bøndene kjenner sitt ansvar, og sender sauene på språkkurs. Og for all del, lær dei å breke på nynorsk.

Jakop Krøytsfælt
Location: Sandviken sykehus

24. september 2006 kl. 17:35
Det irriterer en allerede betent hjerne, at den gule leverposteien laget av små, smilende, ariske gutte levrer, er puttet inn i en tube. Da får man ikke nytelsen av å spise de fine små klumpene på toppen, jeg pleide å smørre et ganske tykkt lag med postei for så å forsiktig lirke kniven ned i den delikate massen under knurpen og løfte den andektig opp og legge den fint oppå skiven min.

Ari Bæææhn
Location: Oslo

25. september 2006 kl. 10:46
Saksopplysning for de uinnvidde, ifølge wikipedia.no: En sau er et pattedyr som er bekledd med ull, og man får intekter fra sauedrift ved å klippe og selge ulla deres og ved å selge kjøttet.

I Oslo har vi ikke så mange sauer, de som bor her har mest kontakt med folk. De sier ikke så mye, er mye alene og har store problemer med å forholde seg til andre av samme sorten. Dette fører bl.a til at de ikke helt vet hva de skal si når de møter det motsatte kjønn. De blir nervøse og klønete, og stotrer ofte frem noe som høres ut som "BUÆÆH" (ser i tidligere innlegg at ingen av sauene på vestlandet har lignende uttrykk). Og det blir jo ikke mye lek i halmen når du blir møtt med det uttrykket! Derfor er det nå stor fokus på kunstig inseminasjon. Årets inseminasjonskurs på sau er allerede planlagt, ifølge Norsk Sau og Geit. Påmeldingsfristen er allerede ute, men de tar ennå imot etteranmeldte, se link:

Så var det søya (hunnsau) som var ute på fjelltur, hun så utover bygda og lurte på hva slags vær det ble i dag...

John J
Location: cattle country

26. september 2006 kl. 17:09
Det er forståelig at sauer har mange forskjellige dialekter i Norge. (Også, synes jeg at det er interessant at noen som jeg jobber hos heter Sauer. Betyr det at slekninger sin var en gang høyt på fjellets topp?)

Jeg leste på Aftenposten nylig, ”Si nei til Nynorsk” og senere på Engelsk, ”Say no to Nynorsk”. Det var publisert ved siden av artiklen om idrett. Hva går an med det? Hvor kommer det ifra? Er saken alvorlig?

Irene
27. september 2006 kl. 17:21
Nyt Amerikansk forsking har beviset at logopedi før sauer kan være et svar till alle problemer man snakkes om. Det er bare ikke sikkert om det har nok effekt i voksen sauer ellers om man må begynne med det på lam-alder. Men det er ikke nok dyrlegeren som viter at sauene med språk-problemer kan blir send til en spesialist. Det er også ikke nok spesialister i Norge.

J.
Location: null

28. september 2006 kl. 01:47
Forhåpentligvis nyt Amerikansk forskring inkludert sauer i Nevada som ble føredd ved Basque innvandere. Basque and Finnish er det eneste Europeisk spåk som har ikke Indo-European origins.

Si nei til Nynorsk? Hvorfor?
Comment: Pluss samisk, estisk og ungarsk

Ari Bæææhn
Location: Bæææhrum

28. september 2006 kl. 10:41
Sau har tidligere vært et dyr som kunne løpe fort fra fienden, men etter at bøndene fóret den opp etter sitt behov, har kroppsbygningen blitt anderledes og hastigheten på deres ben blitt mindre. Sauens forsvar har alltid først og fremst vært flukt. De sterkeste individene samlet seg i midten av flokken og overlot til de svake å bli tatt av jerv, ulv eller bjørn som var de vanligste fiendene.

Spør du meg så kunne sau vært byttet ut med bønder...

Heddis
28. september 2006 kl. 15:33
Bytte ut får med kål? Fint, så kan fint folket kose seg med bønnerikål

Heddis
28. september 2006 kl. 15:34
Litt kjapp der gitt!

Karl
Location: Cumbria, England

29. september 2006 kl. 13:46
Was in Vik a couple of weeks ago with an Uncle I was visiting and the lady in the cafe gave me the web address for this site. The view from the webcam is amazing, willl have to come back to see the view in person though!

<< August 2006 -

September 2006

- October 2006 >>
2019 © Torstein Hønsi