Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< August 2004 -

September 2004

- October 2004 >>

krystel
Location: angers France

1. september 2004 kl. 18:05
Hello, i´m krystel from france, this year we are (for the fourth time) in vacation in Norway, and we stay in Vik 6 or 7 days (excuse,but my english is not really good !!! ) with my friend Alain. We hope that you enjoy our french red wine ! And I hope also you´ve got good vacations too ! For us, it was so magic, as every time ! And it´s nice to be in france, and to see Vik, and your so beautiful pictures ! Tank you very much !
Comment: Thank you so much for the wine. It was consumed immediately and highly appreciated!

Jomar Hønsi
Location: Oslo

1. september 2004 kl. 22:57
Vikjavev skrid stadig over nye grenser. Ting som var hinsides det tenkjelege for ein månad sidan er no nesten daglegdags. Eg tenkjer på nakne vikjavrøver og det kyrilliske alfabet. Det siste er i grunn det som vekkjer mest åtgaum, særleg ettersom undersøkingar viser at bokstavane er hakka rett inn som Unicode.

Vevmeistaren på www.honsi.org

Asbjørn Brekke
Location: Feios Downtown

3. september 2004 kl. 09:45
Syner til det klassiske biletet som du har kalla Mann og Sau frå 18. juli.
For det første burde det vel heita; to lam, ein sau og mann. Dette for å oppretthalda ei presis linje på sidene dine.
Som du kanskje hugsar sist me var på Dampen pub og bistro så var du interessert i å få hjelp når det gjaldt identiteten på mannen på dette bilete.
Eg har vore i kontakt med gode vener i innanfor overvåkingspolitiet og dei meinar dei har funne ein match etter å ha samanlikna ulike DNA profiler. Med 99.9% sikkerheit kan ein no fastslå at mannen på bilete er Arne Treholt.
Dette bør De ta til etterretning!


Linn
Location: Oak Harbor,Junaiten

7. september 2004 kl. 06:32
Godtfolk,
aa vera vikje har atter ein gong gjort nytte for seg ute i den vide verda- etter utallige intervju og maanadar som snyltar paa det amerikanske trygdevesen traff eg endeleg ein arbeidsgjevar som nett er komen heim fraa ferie i Sogn ! Ikkje nok med det men kona hass er i fraa Aalesund og istandenfor aa diskutera mine feil og manglar i CV\\\´en pensa eg heile intervjuet inn paa Hurtigruta og jaggu landa eg ikkje jobben.Om eit par mndr skal eg trumfa med Vikjavev sida og ta over som sjef. Berre vent. So takk, Torstein!

Oddbjørn Helgaas
Location: Norge

16. september 2004 kl. 08:00
Hei
Det er heilt fantastisk å vere i Igalo Montenegro å sjå bilde frå Vik, ein føler stoltheit av å kjenne til ein slik fin heimeside.

Connie Helen Høyum
Location: Fana

16. september 2004 kl. 10:37
Hei Torstein!

For en utrolig flott hjemmeside du har!

Jeg er helt imponert, og kjempemisunnelig. Har brukt kjempelang tid på å lage min web-side; www.connie.no, og var egentlig kanske stolt over den, siden jeg bare har prøvd meg frem i FrontPage. Men nå får jeg ta neste skritt og lære meg HTML-koder. Tips mottas med takk, hi,hi.

Ellers tror jeg du er litt av en multi-kunstner. Jeg husker at jeg var veldig imponert over en Tom Cruise tegning som du gjorde for en del år siden, og jeg kan se på maleriene at du fortsatt kan dine kunster. I tillegg er jo fotoene dine også helt proffe. Imponerende!

Vel håper det fortsatt går bra med deg, og hils alle kjente fra meg.

Klem fra Connie
Comment: Takk for innlegget!
Av frykt for mine mange vakne og tildels sarkastiske lesarar lyt eg straks understreka at Tom Cruise-biletet ikkje var til meg sjølv! (Sjølv føretrekte eg Jimi Hendrix-teikningar på den tidi.) Elles kjenner eg det rumlar i magen etter at eg har vore inne på sida di...

Cato pato utgått på dato
Location: Dublin

17. september 2004 kl. 13:28
Hmm? Når skal desse gløymde kunstverka fram i dagen? Vi snakkar jo trass alt kanskje om uvurderlege kunst-skattar!

Eg ser føre meg ei underskriftskampanje for å legge press på kunstnaren slik at han publiserar desse verka fra hans syndefulle fortid!

Ps. Var det Tom Cruise top gun-style eller?

Comment: Hrmpf...

Heddis
17. september 2004 kl. 23:49
Å brifa med dansk kunnskap på denne sida er vel det same som å pissa Cristin Clement opp etter ryggjen? kjøyr debatt!
Comment: Identifiser deg! Ein køyrer ikkje debatt med framandfolk.

langen
Location: her og der

18. september 2004 kl. 02:19
Har tenkt å flytte på liket ,bosette meg i vik ,finnes det jobb her elle?

Heddis
Location: lonevågen

20. september 2004 kl. 13:09
Hå hå, du lurer ikkje meg. Om eg gir meg til kjenne, kjemme du på døri og krever inn både kodn og slakt eg har liggjande! Danske fut du er.
Comment: Vilst De undrage Dem Vor Herres og Viise Mæsters self-udnævnede Konge och dit Fædre=Lands Rætmæssige Tiende udj Deres ringe Eyendom, din Bonde=Tamp?

Heddis
Location: Fjedle

20. september 2004 kl. 23:59
Pføy, futa herk! Snakka med potete i halsen, sputt ho ut og dyrk dei istadenfor.

Oddgeir
Location: Bergen

21. september 2004 kl. 10:35
Denne danskedebatten ser eg som ein unnamanøver, sannsynlegvis sett i scene av vevmeisteren sjølv, for å vri debatten vekk frå det sentrale tema: Tom Cruise. Kvar er bileta? Eg luktar ei aldri så lita skandale under opprulling her. Er det meir grums i vatnet? Skjulte Michael Bolton plater og vekkgøymde Withney Houston plakater, nappa ut frå eit Topp-blad seint på 80-talet? Ein nagande tvil har meldt seg.....
Comment: Vilst De tie stilde och betale, dit elendige Trolde=Pak!

Heddis
Location: på veg heim frå fjedlet

22. september 2004 kl. 00:50
Tom Cruise blemma er som ein fis, mens dansk er eit snudd fordøyingsystem!

Z
Location: kjedlaren

24. september 2004 kl. 16:43
Tom Cruise???????? He he... Det må eg sei! Dette visste eg ikkje noko om. Her har eg sett på vevsmeistaren som ein solid kar med føtene godt planta i norsk røsslyng, og so driv han å dillar og dallar med Tom Cruise teikningar? Kva er det som skjer på Voll i seine nattetimar? Her må ein eller annan stå fram med ein forklaring!

C
Location: emerald island

24. september 2004 kl. 21:40
Gi no bæng i forklaringar! Gi oss teikningane! Lat oss bedømma verket, ikkje gjerningsmannen! Så kan vi heller utbe oss ei forklaring etterpå!

Men så forkvakla som hjernen til vevmeistaren er for tida kjem vel forklaringa på dansk.

Comment: Tom ølkrus, seier no eg.

lakkor-mannen
Location: oslo no, vikafjellet snart

30. september 2004 kl. 12:18
lunsj i oslo...kjenne urbaniteten riv tak i skrotten. Men om ikkje laingje e eg tebake "pao lakkore". Eg rekna med du styra da i lakkormannens ånd

Lakkormannen

<< August 2004 -

September 2004

- October 2004 >>
2019 © Torstein Hønsi