Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< October 2003 -

November 2003

- December 2003 >>

Fru Olsen af Kaalhagen
Location: Kalfaret

2. november 2003 kl. 22:14
Gid hvor mange pene billeder de har funnet! En virkelig blomsterbukett kan man si. Det må være mange dyktige fotografspirer som vokser opp der inne i bygden nu for tiden, siden de får låne så mange av dem. Jeg må si det igjen; att de orker! Men nu noget helt annet, har de vevet noget i det siste? Mine ben har blivet noglelunde kolde i de senere tid, kunne de være så elskverdig å veve noen benklær og sende det med dampskibet til Strandkaien så ville jeg blivet dig meget takknemlig.
P.S min skjønne sønnesønn har skrevet ut et nydelig fotografi af dig som henger ved siden av portrettet av salig Herr Olsen.

På forhånd tak Eders Enkefru Olsen af Kaalhagen

Rannveig Elise Otterlei
Location: Bergen

11. november 2003 kl. 09:57
Hei Hønsi!

Eg vart ein gong skulda for å flotte meg med 2 e-post adresser, mens du.........................eigen heimeside!!!
Utruleg flott- kan godt forstå kvifor du snakka så varmt om heimbygda di.
Ein kan likevel sjå ein viss skilnad mellom folk frå Vik-sida av Vikafjellet, og dei som kjem frå andre sida t.d., Eksingedalen. I Eksingedalen får ein ørret på 2-3 kg på stang (med Sølvkroken), og treng difor ikkje manipulera bilete, som vevsmeistaren har latt seg freista til å gjere!
Fortsett det gode arbeidet- kanskje vi treffast ved vannskiljet på Vikafjellet?

Helsing ei geologine frå Bergen/Bindingsbø
Comment: Hei, det var lenge sidan!
Eg registrerer at du herved lanserer ei tredje epostadresse; kvar skal stormannsgalskapen enda?
Elles vil eg understreka eg aldeles ikkje har manipulert storleiken på fisken frå Skjervheims-Grøndalen! (Eg har derimot klipt han ut og limt han inn på eit anna bilete).

Ralf Röder
Location: Germany

14. november 2003 kl. 16:57
Hi Torstein !
your Image-Sharpener is SUUUPER !!
Gratulation to such a Program !
Best Regard´s from Germany
Ralf


Enkemann Bertram von Bergen
Location: Nordnes

17. november 2003 kl. 12:06
Fru Olsen af Kaalhagen? Er det virkeligt Dem? Efter alle disse aar, ja det maa jeg si.
Må jeg aller erbødigst få kondolere med Herr Olsens avgang. Det maa ha kommet som et sjokk.
La mig faa erindre...siste gang vi tok farvel maa ha været rett efter krigen, jeg skulle til Düsseldorf for at studere. Husker De våres fabelaktige maaneskinnspromenade paa Fløien? Den aftenen glemmer jeg aldrig. De hadde den vidunderligste kjole, lyserød om jeg ikke tar feil.
Men akk, våres korrespondanse opphørte desverre. I mellomtid har mitt haar graanet og vintrer har kommet og gaatt.
Nu har det seg imidlertid slik at min elskede Fru Amalie Von Bergen ogsaa har taget instendig farvel, og De, som jeg kan se, lider af kolde ben.Tør jeg tillate mig at avlegge en snarlig aftensvisitt?

Sriv gjerne.

Eders svorne Bertram.

Vevmeistaren
Location: Vodl

28. november 2003 kl. 17:44
Ville berre tipsa lesarane om at no er boki "Stølsheimen" i sal. Boki inneheld berre eitt bilete av ho Tussi, noko som gir ein T-faktor på under 0,01. Underforstått er dette ikkje rette mediet viss ein vil sjå bilete av ho Tussi.

Øyvind Heen
Location: West Epsilon

29. november 2003 kl. 02:51
Skal si ting skjer i Vik. Flott webkamera du har, Torstein. Hvilke kamera bruker du? Hvilket utstyr trenger man? Skal legge inn linken "oppe til høgre". Me snakkast, antakelig ute i sjøen...
Comment: Hallo gamle ørn!
Eg kom på å setja opp verkamera då eg sat på West Vanguard og lurde på korleis det var heime, men so rauk eg med i masseoppseiingi i juni, og då var mi tid i oljeeventyret over før kameraet var komme opp.
Kameraet er av merke Axis 2120 med utandørshus (www.axis.com). Litt dyrt, men billegare kamera har ofte den svakheiti at brikka blir skjemd av sollyset etter nokre månader.
Utanom treng du kun ei internetttilkopling, for det er eigen server innebygd i kameraet. Alle innstillingar kan gjerast frå West Epsilon om du vil. Internetttilkoplinga mi er eit trådlaust breiband, men modem går og an. Då må det setjast opp slik at kameraet ringjer opp nettet med jamne mellomrom og sender eit bilete, men det blir dyrt i lengdi viss det skal ta bilete ofte.
Eg avventar nytt verkamera i Romsdalen!

Øyvind Heen
Location: West Epsilon

29. november 2003 kl. 22:25
Jaja, tipper at du blir å sjå her ute igjen ganske snart...
Har gått svanger med webkamera leeenge, og det blir nok som du sier i Romsdalen hvis det en gang blir. Romsdalshorn og Trollveggen kunne vært bra å ha på web! Du får plinge hvis du er i hovedstaden, så kan vi møtes over ei pils.

<< October 2003 -

November 2003

- December 2003 >>
2019 © Torstein Hønsi