Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg
<< May 2003 -

June 2003

- July 2003 >>

Tor
Location: Grünerløkken

13. juni 2003 kl. 12:33
Viser til biletet "steinkasting", der vikjabygdas svar på idol-Kurt tydeleg er godt nøgd med 3-4 ringar i vatnet. Heile kroppssråket formeleg oser av "oh yeah", og vi kan faktisk skimte triumf-glisen.

Ikkje for å øydeleggje gleda, men som ein kuriositet kan nemnast at underteikna eingong i ungdomsåra laga 15 ringar i vatnet. Men vart det teke bilete? Åneidu.

Litt bitter, ikkje misunneleg.
Comment: Viss det kan vera noki trøyst kan eg ta eit bilete av deg når du kjem heim og manipulera inn ein 20-30 ringar.

Torstein.

Ringen
Location: NOR

16. juni 2003 kl. 20:50
Dette er reinspikka juks og fanteri, her er fotografen kunn eit redskap for å dokumentere hendinga! Eg seier vi møtest til strid når sommaren er moden. 1 omgang. 5 kast i sjø. 2 omgang: 5 kast i fjellvatn. Stilkaraktera er viktig!!

Fiskesprettentusiast

Oddgeir
Location: Gulen

20. juni 2003 kl. 20:46
T. Grøneløkken sin frustrasjon forstår eg so godt. Eg tok bilete av ein 19-kilos tosk far min fekk på pilk ein gong. Men var filmen skikkeleg i? Å neidu.

(Alder so nøye helder - som eg har sagt før, slik fisk brukar me mest til agn ute i Gulen...)

Ziggy
Location: Tigerstaden

28. juni 2003 kl. 12:32
Må sei meg einig med "Tor-Grünerløkken" som meir enn antydar at biletet "steinkasting" ikkje har noko å gjera på denne ellers so flotte sida! Ein liten tass som er storfornøgd med 2-3 sprett må for all del ikkje samanliknast med seriøse steinkastarar, dei som finn glede i å sjå steinen lage ring på ring so langt auge kan sjå. Innad i miljøet er det velkjent at både "Tor-Grünerløkken", og underteikna er særs habile kastarar, og me kan gjerne lære vekk nokre triks til denne tassen på biletet viss han er interessert.

<< May 2003 -

June 2003

- July 2003 >>
2019 © Torstein Hønsi