Dialect words | Grammatics | Dialect sample | Phonetics

Dialect words

1188 words from Vik i Sogn, Norway

Prologue

i rista, adv [i: "rIssta]
I stad, tidlegare. "Eg va oppom deg i rista". Truleg misoppfatta samandraging av 'her i stad': eg var oppom deg her i stad.
idlaraodde, adj ["Iddlaraodde] - normert illerådd
Vert mest berre brukt i samanhengen skjemd og illerådd. "Eg vart både skjemde og idlaraodde" - eg vart skjemd og kom i knipa (HS).
ilaot, eit ["i:lao:t] - normert ilåt
Del av vom som dei fylte blod og innmat i til pølser. Eigentleg sekk el. pose til å samla/bera noko i. Ølmheim har tydingi bidne som ikkje vert fullt (AIS). Av 'lata i', norrønt ilát.
ile, ein ["i:le]
Stein som vert nytta til søkkje (AIS). Norrønt íli, same tyding.
illhyra, adj
Vera illhyra = vera i ulag,vera lite upplaga (HS). Sermerkt for Sogn.
innevist, ei ["innevIsst]
Husvere (Vik i So). "Ho ha iinevist dar" (HR). Norrønt innivist.
innopen, adj ["innå:pen]
Når ei trestomn er innhol.
inntru, adj ["inntru:e]
Når ei trestomn er frisk tvert igjenom segjer dei her at han er inntrue (HS).
2000-2020 © Torstein Hønsi