Dialect words | Grammatics | Dialect sample | Phonetics

Dialect words

1188 words from Vik i Sogn, Norway

Prologue

ættrév, ["ettrI:v]
Skyldskap, frendskap, helst noko utliden, langt uti ætti. Eg finn dette ordet hjå Ivar Aasen, men berre frå Hallingdal. Eg veit det har vore brukt her i bygdi og, eg har høyrt det av 2 farsystrene mine (i 70-75 års alderen); men no døyr det truleg radt vekk her (HS). Norrønt ættrif.
2000-2020 © Torstein Hønsi