Nummedal

Utt. Sjå ogso Vetle Nummedal / See also Vetle Nummedal
nUmmeda:l
; etternamn Nummedal ; am. Nummedahl

2019 © Torstein Hønsi