Hopperstad

Utt. "håppersta ; etternamn Hopperstad ; am. Hopperstad

2019 © Torstein Hønsi