Kjelven / Botnen

Pron. "bått*n, eldre ogso "aodnafjou:rbått*n ; surname Kjelven

2000-2020 © Torstein Hønsi