Sjøtun

Utt. Ikkje brukt i daglegtalen

2019 © Torstein Hønsi