Espesete

Pron. "espese:te ; surname Espeseth

2019 © Torstein Hønsi