Espesete

Pron. "espese:te ; surname Espeseth

2000-2020 © Torstein Hønsi