Dalsver / Vetledalen

Utt. "vettleda:l*n

2019 © Torstein Hønsi