Tryti

Utt. "tryti ; etternamn Tryti ; am. Trytten

2019 © Torstein Hønsi