Nummedal

Nummedal

Nummedal sett mot vest. Ovri på den andre sida av dalen.
Photo: Torstein Hønsi - June 30, 2020

Farms: Nummedal

Slideshow: Gardar juni 2020

2000-2020 © Torstein Hønsi