Seim

Pron. sai:m ; surname Seim ; Am. Sime, Simons

2019 © Torstein Hønsi