Nummedal

Nummedal

Nummedal sett frå Nedstegalden ved Hang
Photo: Torstein Hønsi - June 23, 2001

Farms: Nummedal

2000-2020 © Torstein Hønsi