Skjørvo

Pron. "sjørvo ; surname Skjerven ; Am. Sherven

2019 © Torstein Hønsi