Skjørvo

Pron. "sjørvo ; surname Skjerven ; Am. Sherven

2000-2020 © Torstein Hønsi