Skjørvo

Utt. "sjørvo ; etternamn Skjerven ; am. Sherven

2019 © Torstein Hønsi