Gardar på Espesete

Gardar på Espesete

Deler av Espesete sett mot sør
Photo: Torstein Hønsi - July 14, 2019
2000-2020 © Torstein Hønsi