Gardar på Espesete

Gardar på Espesete

Deler av Espesete sett mot sør
Photo: Torstein Hønsi - July 14, 2019
2019 © Torstein Hønsi