Espesete

Espesete

Garden Espesete sett mot sør med Vik Skisenter og Hovden i bakgrunnen.
Photo: Torstein Hønsi - July 14, 2019
2019 © Torstein Hønsi