Skjørvo

Skjørvo

Skjørvo sett mot vest
Photo: Torstein Hønsi - June 8, 2019
2019 © Torstein Hønsi