Seim

Seim

Seim sett mot aust. Stølen Skorge ligg oppe på fjellet mot venstre. Snarvegen til støls, Seimsstigen, går gjennom granfeltet til venstre, opp Gytta til høgre for linja, og kryssar linja rett ovanfor dei øvste svaberga.
Photo: Torstein Hønsi - May 19, 2020

Farms: Seim

Slideshow: Dronebilete vår 2020

2000-2020 © Torstein Hønsi