Hopperstadmarki

Hopperstadmarki

Byggjefeltet Hopperstadmarki sett mot nord
Photo: Torstein Hønsi - May 26, 2019
2000-2020 © Torstein Hønsi