Hopperstadmarki

Hopperstadmarki

Byggjefeltet Hopperstadmarki sett mot nord
Photo: Torstein Hønsi - May 26, 2019
2019 © Torstein Hønsi