Framfjorden

Framfjorden

Oversikt: Framfjorden frå Ygnesdalsfjellet
Photo: Torstein Hønsi - 2001

Farms: Le

2019 © Torstein Hønsi