Regnboge over Skjelingen

Regnboge over Skjelingen

Photo: Torstein Hønsi - July 28, 2006

Mtn. farms: Skjelingen

Slideshow: Til 30. juli

2019 © Torstein Hønsi