Vikjavev.no | Photo | Måleri

Hønsi-nåli

Hønsi-nåli
Hønsi-nåli. Treskurd i bjørk etter modell av ei sølvspenne, Hønsi-nåla, som vart funna i ein vikingtidsgravhaug på garden vår.
Carving in birchwood from a silver brooch, the Hønsi needle, found in av viking-age burial mound on our farm.
Photo: Torstein Hønsi - 1998
2019 © Torstein Hønsi