Brekka

Brekka

Garden Brekka sett mot nordaust, nedover Bøadalen med Vikøyri ved fjorden.
Photo: Torstein Hønsi - June 5, 2022

Farms: Brekka

Slideshow: Gardar 2022

2000-2020 © Torstein Hønsi