Fyli
Stadheim
Tenål
Stadheim

Stadheim

Stadheim sett mot nord, med bruket Neipe fremst.
Photo: Torstein Hønsi - June 5, 2020

Farms: Stadheim

Slideshow: Gardar juni 2020

2000-2020 © Torstein Hønsi