Stølen Hestfjellet

Stølen Hestfjellet

Høge kjellarmurar på stølen Hestfjellet
Photo: Torstein Hønsi - July 26, 2006

Mtn. farms: Hestfjellet

Slideshow: Til 30. juli

2000-2020 © Torstein Hønsi